• Hiển thị 76-83 của 83 tin nhắn. Mạch tin nhắn

  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 3436 ngày
  avatar

  True sorrow, fathomless sorow, and yet the charade of normalcy must go on.

  Đã gửi cách đây 3436 ngày
  avatar

  Trong đối thoại: Được thôi, không vấn đề, chắc luôn (dĩ nhiên); Can I borrow your pen? You bet. Thank you. You bet. Did you see John yesterday? You bet

  Đã gửi cách đây 3439 ngày
  avatar

  Lại chết cườiHiện tại,trình độ học tiếng của em cũng gọi là ok.Khổ nỗi,học được thời gian ,thấy level tăng chút rồi lại chán không thích học.Các bác có cách nào giúp em không? A: ok rồi thì giúp chi nữa ạ? mà giúp cái gì ạ? A: có nghĩa là làm sao bỏ được thói xấu chán không chịu học ý

  Đã gửi cách đây 3442 ngày
  avatar

  nhớ hồi cấp 2, cô giáo bảo nêu tên anh hùng dân tộc họ Ngô , tớ xung phong đọc to NGô Đình Diệm nên cung đươc 1 điểm

  A: Còn cô em bảo "Liệt kê các biện pháp chống xói mòn đất". Thằng bạn em đứng lên "Thưa cô, trồng gừng". Cô bảo "gừng bé tí làm gì được". Nó bảo "ko cô, trồng gừng". Mãi mới biết nó nói ngọng

  Đã gửi cách đây 3447 ngày
  avatar

  High stakes in Obama's speech .. High stakes high = hệ quả nặng nề? Khó qué dzậy nè chời >.<

  Đã gửi cách đây 3450 ngày
  avatar

  without eating, a person can still walk. Without eating = prep phrase, object nó là eating (gerund, động danh từ) .. without a shot being fired - being fired = parti phrase, modifying cho a shot, a shot = object to prep phrase A: without being fired, the gun still has all its bullets thì being fired = gerund phrase, động danh từ; confusion là vị trí của nó trong câu, khi act as noun = cụm danh từ, bổ túc cho noun = parti phrase. parti phrase thì xài P2 được, He sings a song composed by Mozart. Gerund phrase thì P2 phải đi chung với being. Without firing; without </b>being told</b>

  Đã gửi cách đây 3452 ngày
  avatar

  Pể pụng
  Q: "Screw you!" nghĩa là gì vậy cả nhà? A: bạolực.com.vn A: ĐMM A: vậy screw that là gì ạ? A: ĐMN A: à....thx nhé :X :X :X

  Đã gửi cách đây 3573 ngày
  avatar

  Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh (LNQS) A: Virtues once attained shall extraordinary be. Names once established shall forthwith spread

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X