• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ, số nhiều .species=== =====(sinh vật học) loài===== ::a species of antelope ::một loà...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">/'spi:ʃi:z/</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  09:33, ngày 17 tháng 6 năm 2008

  //'spi:ʃi:z//

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .species

  (sinh vật học) loài
  a species of antelope
  một loài linh dương
  (thông tục); (đùa cợt) loại, kiểu, hạng, thứ
  a species of dogcart
  một loại xe chó
  Dạng, hình thái

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  thuốc thang

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểu
  dạng
  loài
  diovulatory species
  loài rụng hai trứng
  indicator species
  loài chỉ thị
  monovulatory species
  loài rụng một trứng
  polyovulatory species
  loài rụng nhiều trứng
  loại
  diovulatory species
  loài rụng hai trứng
  indicator species
  loài chỉ thị
  monovulatory species
  loài rụng một trứng
  polyovulatory species
  loài rụng nhiều trứng
  loại (hóa chất)
  loài, loại, phạm trù
  hạng
  phạm trù
  species of a set points
  phạm trù một tập hợp điểm

  Oxford

  N.

  (pl. same) 1 a class of things having some commoncharacteristics.
  Biol. a category in the system ofclassification of living organisms consisting of similarindividuals capable of exchanging genes or interbreeding.
  Akind or sort.
  Logic a group subordinate to a genus andcontaining individuals agreeing in some common attribute(s) andcalled by a common name.
  Law a form or shape given tomaterials.
  Eccl. the visible form of each of the elements ofconsecrated bread and wine in the Eucharist. [L, = appearance,kind, beauty, f. specere look]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X