• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự lốm đốm, sự có nhiều đốm===== =====Tính chất không đồng đều, tính chất không đồng nhất===== == T...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">´spɔtinis</font>'''/=====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 14: Dòng 8:
  =====Tính chất không đồng đều, tính chất không đồng nhất=====
  =====Tính chất không đồng đều, tính chất không đồng nhất=====
  -
  == Xây dựng==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Xây dựng===
  =====sự có nhiều đốm=====
  =====sự có nhiều đốm=====
  -
  =====tính không đều=====
  +
  =====tính không đều=====
  -
   
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====đốm nhiễu=====
  =====đốm nhiễu=====

  18:41, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /´spɔtinis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lốm đốm, sự có nhiều đốm
  Tính chất không đồng đều, tính chất không đồng nhất

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự có nhiều đốm
  tính không đều

  Kỹ thuật chung

  đốm nhiễu

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X