• Revision as of 18:41, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /´spɔtinis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lốm đốm, sự có nhiều đốm
  Tính chất không đồng đều, tính chất không đồng nhất

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự có nhiều đốm
  tính không đều

  Kỹ thuật chung

  đốm nhiễu

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X