• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  (sửa lỗi)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  -
  =====sự căng ra=====
  +
  =====sự căng ra=====
  =====sự hàn đắp trục=====
  =====sự hàn đắp trục=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====sự rải=====
  +
  =====sự rải=====
  =====tính lỏng=====
  =====tính lỏng=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====độ lỏng=====
  +
  =====độ lỏng=====
  -
  =====sự dát mỏng=====
  +
  =====sự dát mỏng=====
  -
  =====sự lan rộng=====
  +
  =====sự lan rộng=====
  -
  =====sự lan truyền=====
  +
  =====sự lan truyền=====
  -
  =====sự mở rộng=====
  +
  =====sự mở rộng=====
  ::[[band]] [[spreading]]
  ::[[band]] [[spreading]]
  ::sự mở rộng dải
  ::sự mở rộng dải
  Dòng 36: Dòng 36:
  ::[[track]] [[spreading]]
  ::[[track]] [[spreading]]
  ::sự mở rộng rãnh
  ::sự mở rộng rãnh
  -
  =====sự phổ biến=====
  +
  =====sự phổ biến=====
  -
  =====sự phân phối=====
  +
  =====sự phân phối=====
  =====sự trải ra=====
  =====sự trải ra=====
  ::[[spreading]] [[of]] [[the]] [[antenna]] [[beam]]
  ::[[spreading]] [[of]] [[the]] [[antenna]] [[beam]]
  ::sự trải ra của chùm tia anten
  ::sự trải ra của chùm tia anten
  -
  ::[[spectrum]] [[spreading]]
  +
  ::[[Spreading]] [[Spectrum]]
  ::trải phổ
  ::trải phổ
  -
  =====sự trải rộng=====
  +
  =====sự trải rộng=====
  -
  =====sự trương nở=====
  +
  =====sự trương nở=====
  =====sự truyền=====
  =====sự truyền=====
  Dòng 55: Dòng 55:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=spreading spreading] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=spreading spreading] : Corporateinformation
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====phân tán=====
  +
  =====phân tán=====
  ::[[risk]] [[spreading]]
  ::[[risk]] [[spreading]]
  ::phân tán rủi ro
  ::phân tán rủi ro

  03:52, ngày 8 tháng 9 năm 2008

  /´sprediη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lan rộng; dàn trải; phân bố
  Sự rải; rắc

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự căng ra
  sự hàn đắp trục

  Xây dựng

  sự rải
  tính lỏng

  Kỹ thuật chung

  độ lỏng
  sự dát mỏng
  sự lan rộng
  sự lan truyền
  sự mở rộng
  band spreading
  sự mở rộng dải
  pulse spreading
  sự mở rộng xung
  track spreading
  sự mở rộng rãnh
  sự phổ biến
  sự phân phối
  sự trải ra
  spreading of the antenna beam
  sự trải ra của chùm tia anten
  Spreading Spectrum
  trải phổ


  sự trải rộng
  sự trương nở
  sự truyền
  Tham khảo

  Kinh tế

  phân tán
  risk spreading
  phân tán rủi ro
  spreading the risk
  phân tán rủi ro
  tản khai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X