• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cân bằng ngoại hối===== =====sự cân bằng ngoại hối===== == Tham khảo chung == *[http://www.eurochlor....)
  (nghĩa mới)
  Dòng 7: Dòng 7:
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Động từ===
   +
  =====(ngoại động từ) Chuẩn bị chiến đấu, chiến đấu=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cân bằng ngoại hối=====
  +
  =====cân bằng ngoại hối=====
   +
   
   +
  =====sự cân bằng ngoại hối=====
  -
  =====sự cân bằng ngoại hối=====
   
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 18: Dòng 22:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=square-off square-off] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=square-off square-off] : Chlorine Online
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Thông dụng]]

  17:01, ngày 2 tháng 10 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Động từ

  (ngoại động từ) Chuẩn bị chiến đấu, chiến đấu

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cân bằng ngoại hối
  sự cân bằng ngoại hối

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X