• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:19, ngày 18 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (sửa)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">stɔ:liɳ</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">stɔ:liɳ</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /stɔ:liɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dừng; sự kẹt
  Sự nuôi trong chuồng
  (không quân) sự chao đảo (vì giảm tốc độ)

  Kỹ thuật chung

  sự dừng
  sự kẹt

  Xây dựng

  sự dừng, sự kẹt, sự sụt tốc độ, sự chao đảo (vì giảm tốc độ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X