• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Sự dừng; sự kẹt=====
  =====Sự dừng; sự kẹt=====
  - 
  =====Sự nuôi trong chuồng=====
  =====Sự nuôi trong chuồng=====
  - 
  =====(không quân) sự chao đảo (vì giảm tốc độ)=====
  =====(không quân) sự chao đảo (vì giảm tốc độ)=====
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
   
  +
  =====sự dừng=====
  -
  =====sự dừng=====
  +
  -
   
  +
  =====sự kẹt=====
  =====sự kẹt=====
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  =====sự dừng, sự kẹt, sự sụt tốc độ, sự chao đảo (vì giảm tốc độ)=====
  =====sự dừng, sự kẹt, sự sụt tốc độ, sự chao đảo (vì giảm tốc độ)=====
  -
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]][[Thể_loại:Xây dựng]]
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=stalling stalling] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=stalling&submit=Search stalling] : amsglossary
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]
  +

  13:47, ngày 23 tháng 6 năm 2009

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dừng; sự kẹt
  Sự nuôi trong chuồng
  (không quân) sự chao đảo (vì giảm tốc độ)

  Kỹ thuật chung

  sự dừng
  sự kẹt

  Xây dựng

  sự dừng, sự kẹt, sự sụt tốc độ, sự chao đảo (vì giảm tốc độ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X