• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====bậc trên tam cấp (bậc thềm nhà)=====
  =====bậc trên tam cấp (bậc thềm nhà)=====
  -
  === Oxford===
  +
   
  -
  =====N.=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  =====Archit. a continuous base supporting a row of columns. [Lstylobata f. Gk stulobates f. stulos pillar, baino walk]=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  03:30, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /´stailə¸beit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (kiến trúc) bệ đỡ hàng cột

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bậc trên tam cấp (bậc thềm nhà)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X