• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ=== =====Trợ cấp, phụ cấp===== ::to be subsidized by the State ::được nhà nước trợ cấp =...)
  (Bao cấp)
  Dòng 15: Dòng 15:
  =====Bao cấp=====
  =====Bao cấp=====
   +
  ===Hình thái từ===
   +
  *V-ed: [[subsidized]]
   +
  *V-ing: [[subsidizing]]
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==

  09:49, ngày 4 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trợ cấp, phụ cấp
  to be subsidized by the State
  được nhà nước trợ cấp
  Bao cấp

  Hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phụ cấp
  trợ cấp
  trợ cấp, phụ cấp

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Fund, finance, support, aid, sponsor, subvene, maintain,underwrite; capitalize, Slang US and Canadian bankroll: Billand Sue can only afford to live in that big house because herparents subsidize them.

  Oxford

  V.tr.

  (also -ise) 1 pay a subsidy to.
  Reduce the cost of bysubsidy (subsidized lunches).
  Subsidization n. subsidizer n.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X