• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (01:23, ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 14: Dòng 14:
  =====(toán học) góc phụ=====
  =====(toán học) góc phụ=====
  ::'[[s—pliment]]
  ::'[[s—pliment]]
  -
  ::ngoại động từ
  +
  ===Ngoại động từ===
  =====Bổ sung, phụ thêm vào=====
  =====Bổ sung, phụ thêm vào=====

  Hiện nay

  /'sʌplimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần bổ sung, phần phụ thêm
  Phụ trương (báo)
  Bản phụ lục
  Món trả thêm
  (toán học) góc phụ
  's—pliment

  Ngoại động từ

  Bổ sung, phụ thêm vào

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần phụ
  supplement of an angle
  (phần) phụ của một góc
  supplement of an are
  (phần) phụ của một cung


  Xây dựng

  phần bổ sung

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  phần phụ
  supplement of an angle
  phần phụ của một góc
  supplement of an arc
  phần (phụ) của một cung
  supplement of an arc
  phần phụ của một cung

  Kinh tế

  cung cấp
  live-stock supplement
  sự cung cấp nguyên liệu gia súc
  đáp ứng
  tiếp tế
  live-stock supplement
  sự tiếp tế gia súc cho nhà máy thịt
  việc cung cấp
  việc tiếp tế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X