• (Khác biệt giữa các bản)
  n (nghĩa mới)
  Dòng 7: Dòng 7:
  =====Bị hoãn lại=====
  =====Bị hoãn lại=====
   +
   +
  =====Bị treo giò (Bóng đá)=====
   +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  09:20, ngày 6 tháng 4 năm 2009

  /səs´pendid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lơ lửng; huyền phù
  Bị hoãn lại
  Bị treo giò (Bóng đá)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bị hoãn lại

  Xây dựng

  kiểu treo
  suspended floor
  trần ngăn kiểu treo
  suspended pipeline crossing
  ống nối kiểu treo

  Kỹ thuật chung

  bị treo
  lơ lửng
  ability of reexisting bed load & suspended load
  khả năng tái phù sa đáy và phù sa lơ lửng
  attenuation of suspended load
  sự giảm dần bùn cát lơ lửng
  suspended (silt) load
  bùn cát lơ lửng
  suspended contaminants in sewage
  chất bẩn lơ lửng trong chất thải
  suspended deposits
  bùn cát lơ lửng
  suspended deposits
  phù sa lơ lửng
  suspended impurities
  chất lẫn lơ lửng
  suspended liquid droplet
  giọt lỏng lơ lửng
  suspended load discharge
  lưu lượng phù sa lơ lửng
  suspended load precipitability
  khả năng lắng bùn cát lơ lửng
  suspended matter
  chất lơ lửng
  suspended muddy sand
  cát bùn lơ lửng
  suspended particle
  hạt lơ lửng
  suspended particle
  hạt lơ lửng (phù sa)
  suspended-body level measurement
  đo mức vật lơ lửng
  nổi
  Tham khảo

  Kinh tế

  huyền phù
  suspended pulp
  nước quả dạng huyền phù
  treo lơ lửng
  vân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X