• (Khác biệt giữa các bản)
  (update)
  (update)
  Dòng 14: Dòng 14:
  ::[[medicine]] [[has [[passed]] [[into [[the]] system
  ::[[medicine]] [[has [[passed]] [[into [[the]] system
  ::thuốc đã ngấm vào cơ thể
  ::thuốc đã ngấm vào cơ thể
  -
  hệ thống phân loại; sự phân loại
  +
  =====hệ thống phân loại; sự phân loại=====
  ::[[natural]] system
  ::[[natural]] system
  ::hệ thống phân loại tự nhiên
  ::hệ thống phân loại tự nhiên
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  15:27, ngày 2 tháng 5 năm 2009

  hệ thống; chế độ
  system of philosophy
  hệ thống triết học
  river system
  hệ thống sông ngòi
  nervous system
  hệ thần kinh
  socialist system
  chế độ xã hội chủ nghĩa
  phương pháp
  to work with system
  làm việc có phương pháp
  (the system) cơ thể
  medicine [[has passed [[into the system
  thuốc đã ngấm vào cơ thể
  hệ thống phân loại; sự phân loại
  natural system
  hệ thống phân loại tự nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X