• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Đo lường & điều khiển== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====băng rộng của hệ thống===== ''Giải thích EN'': The difference between [[frequen...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Đo lường & điều khiển==
  == Đo lường & điều khiển==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====băng rộng của hệ thống=====
  +
  =====băng rộng của hệ thống=====
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[difference]] [[between]] [[frequencies]] [[at]] [[which]] [[the]] [[gain]] [[of]] [[a]] [[system]] [[is]] 0.707 [[times]] [[its]] [[peak]] [[value]].
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[difference]] [[between]] [[frequencies]] [[at]] [[which]] [[the]] [[gain]] [[of]] [[a]] [[system]] [[is]] 0.707 [[times]] [[its]] [[peak]] [[value]].
  ''Giải thích VN'': Sự khác nhau giữa các tấn suất tại đó sự tăng tốc của hệ thống là 0.707 lần giá trị cao nhất của nó.
  ''Giải thích VN'': Sự khác nhau giữa các tấn suất tại đó sự tăng tốc của hệ thống là 0.707 lần giá trị cao nhất của nó.
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=system%20bandwidth system bandwidth] : National Weather Service
   

  07:17, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  băng rộng của hệ thống

  Giải thích EN: The difference between frequencies at which the gain of a system is 0.707 times its peak value.

  Giải thích VN: Sự khác nhau giữa các tấn suất tại đó sự tăng tốc của hệ thống là 0.707 lần giá trị cao nhất của nó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X