• (Khác biệt giữa các bản)
  (Nghĩa)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Y học===
  === Y học===
  -
  =====toàn thân=====
  +
  =====Toàn thân=====
  ::[[systemic]] [[circulation]]
  ::[[systemic]] [[circulation]]
  ::tuần hoàn toàn thân
  ::tuần hoàn toàn thân
  Dòng 25: Dòng 25:
  =====Systemically adv. [irreg. f.SYSTEM]=====
  =====Systemically adv. [irreg. f.SYSTEM]=====
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==

  01:28, ngày 11 tháng 4 năm 2009

  /sis´temik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) (thuộc) cơ thể nói chung
  Ngấm vào qua rễ, ngấm vào qua mầm (thuốc trừ sâu)

  Chuyên ngành

  Y học

  Toàn thân
  systemic circulation
  tuần hoàn toàn thân
  systemic disease
  bệnh toàn thân

  Oxford

  Adj.
  Physiol. a of or concerning the whole body, notconfined to a particular part (systemic infection). b (of bloodcirculation) other than pulmonary.
  Hort. (of an insecticide,fungicide, etc.) entering the plant via the roots or shoots andpassing through the tissues.
  Systemically adv. [irreg. f.SYSTEM]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X