• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ T-shaped tại CĐ Kinhteđóng góp từ T-shaped tại CĐ Kythuat)
  Hiện nay (22:48, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'Ti-ʃeipt</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'Ti-ʃeipt</font>'''/=====
  - 
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====hình chữ T=====
  =====hình chữ T=====
  ::[[inverted]] T-shaped [[footing]]
  ::[[inverted]] T-shaped [[footing]]
  Dòng 14: Dòng 8:
  =====tiết diện chữ T=====
  =====tiết diện chữ T=====
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  [[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Tham khảo chung]]
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=T-shaped T-shaped] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=T-shaped T-shaped] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=T-shaped T-shaped] : Chlorine Online
  +
  -
   
  +
  -
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
  +

  Hiện nay

  /'Ti-ʃeipt/

  Xây dựng

  hình chữ T
  inverted T-shaped footing
  móng hình chữ T lật ngược
  T-shaped pier
  trụ hình chữ T
  tiết diện chữ T

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X