• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 4: Dòng 4:
  /'''<font color="red">[,ti: en 'ti:]
  /'''<font color="red">[,ti: en 'ti:]
  -
  ( TNT) loaòi thuôìc nôÒ maònh ( trinitrotoluene)</font>'''/=====
  +
  </font>'''/=====
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  03:16, ngày 31 tháng 5 năm 2008

  /[,ti: en 'ti:] /=====


  Thông dụng

  Viết tắt
  ( TNT) loại thuốc nổ mạnh ( trinitrotoluene)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  TNT

  Giải thích EN: A shorter name for the explosive trinitrotoluene. See TRINITROTOLUENE.

  Giải thích VN: Tên rút gọn của chất nổ TRINITROTOLUENE.

  Nguồn khác

  • tnt : Chlorine Online

  Oxford

  Abbr.

  Trinitrotoluene, a high explosive formed from toluene bysubstitution of three hydrogen atoms with nitro groups.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X