• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  Hiện nay (05:48, ngày 23 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  - 
  =====số vòng quay của bàn=====
  =====số vòng quay của bàn=====
  ::[[When]] [[the]] [[tables]] [[are]] [[turned]]
  ::[[When]] [[the]] [[tables]] [[are]] [[turned]]
  :: khi tình thế đảo ngược
  :: khi tình thế đảo ngược
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=table%20turns table turns] : Chlorine Online
   

  Hiện nay

  Kinh tế

  số vòng quay của bàn
  When the tables are turned
  khi tình thế đảo ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X