• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====số vòng quay của bàn===== == Tham khảo chung == *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=table%20turns table...)
  n (thêm)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====số vòng quay của bàn=====
  +
  =====số vòng quay của bàn=====
   +
  =====When the tables are turned: khi tình thế đảo ngược=====
   +
   
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==

  15:32, ngày 5 tháng 4 năm 2009

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  số vòng quay của bàn
  When the tables are turned: khi tình thế đảo ngược

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X