• (Khác biệt giữa các bản)
  (thông dụng)
  Hiện nay (03:53, ngày 21 tháng 9 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (thông dụng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  =====/'''<font color="red">teik</font>'''/=====
   +
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Danh từ===
   +
   +
  =====Sự cầm, sự nắm, sự lấy=====
   +
   +
  =====Chầu, mẻ (số lượng săn được, câu được, bắt được)=====
   +
  ::[[a]] [[great]] [[take]] [[of]] [[fish]]
   +
  ::mẻ cá lớn
   +
   +
  =====Số tiền thu được, số tiền nhận được (trong buổi hoà nhạc, diễn kịch.. do bán vé mà có)=====
   +
   +
  =====(điện ảnh) chuỗi cảnh của phim quay liền một lần không ngừng máy quay lại=====
   +
  ===Ngoại động từ .took; .taken===
   +
   +
  =====Cầm, nắm, giữ, lấy=====
   +
  ::[[he]] [[took]] [[her]] [[in]] [[his]] [[arms]] [[and]] [[kissed]] [[her]]
   +
  ::anh ta ôm cô ấy trong tay và hôn cô ấy
   +
  =====Lấy nhầm; lấy mất=====
  =====Lấy nhầm; lấy mất=====
  ::[[someone]] [[has]] [[taken]] [[my]] [[gloves]]
  ::[[someone]] [[has]] [[taken]] [[my]] [[gloves]]
  ::ai dó đã lấy cái găng tay của tôi
  ::ai dó đã lấy cái găng tay của tôi
   +
   +
  =====Chiếm được, bắt được=====
   +
  ::[[to]] [[be]] [[taken]] [[in]] [[the]] [[act]]
   +
  ::bị bắt quả tang
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[fortress]]
   +
  ::chiếm một pháo dài
   +
   +
  =====(không dùng trong các thời tiếp diễn) trừ vào; trừ di, trích ra=====
   +
  ::[[if]] [[you]] [[take]] [[five]] [[from]] [[twelve]] [[you're]] [[left]] [[with]] [[seven]]
   +
  ::lấy 12 trừ đi 5, anh sẽ còn lại 7
   +
   +
  =====Mang, mang theo, đem, đem theo, đem đi; đem vội=====
   +
  ::[[take]] [[this]] [[letter]] [[to]] [[the]] [[post]]
   +
  ::hãy mang bức thư này ra bưu điện
   +
  ::[[take]] [[your]] [[father]] [[this]] [[glass]] [[of]] [[water]]
   +
  ::bưng lên cho bố con cốc nước này
   +
   +
  =====Đưa, dẫn, dắt=====
   +
   +
  ::[[I'll]] [[take]] [[the]] [[children]] [[for]] [[a]] [[walk]]
   +
   +
  ::Tôi sẽ dẫn bọn trẻ con đi dạo
   +
   +
  =====Đi bằng (phương tiện gì)=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[bus]]
   +
  :: đi xe buýt
   +
   +
  =====Đi theo đường=====
   +
  ::I [[usually]] [[take]] [[the]] M6 [[when]] I [[go]] [[to]] Scotland
   +
  ::tôi thường đi đường M 6 khi đi tới Xcốtlen
   +
   +
  =====Vượt, qua, di quanh=====
   +
  ::[[the]] [[horse]] [[took]] [[the]] [[first]] [[fence]] [[beautifully]]
   +
  ::con ngựa vượt qua hàng rào thứ nhất rất đẹp
   +
   +
  =====(không dùng trong các thời tiếp diễn) ngồi xuống=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[chair]]
   +
  ::ngồi xuống ghế
   +
   +
  =====(không dùng trong các thời tiếp diẽn) có, giữ (quan điểm, thái độ..)=====
   +
   +
  =====( (thường) ở thế mạnh l?nh) hãy lấy làm thí dụ; coi như một tấm gương=====
   +
   +
  =====Thuê, mướn (nhà..)=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[house]]
   +
  ::thuê một căn nhà
   +
   +
  =====Chọn; mua=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[gift]]
   +
  ::chọn một món quà
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[ticket]]
   +
  ::mua vé
   +
   +
  =====Ăn, uống, dùng=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[breakfast]]
   +
  :: ăn sáng, dùng điểm tâm
   +
   +
  =====Ghi, chép, ghi lời, chép lời=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[notes]]
   +
  ::ghi chép
   +
   +
  =====Chụp ảnh ( ai/cái gì)=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[photograph]] [[of]] [[somebody]]
   +
  ::chụp ảnh ai
   +
   +
  =====Điều khiển=====
   +
  ::[[Mr]] [[Bean'll]] [[take]] [[the]] [[evening]] [[service]]
   +
  ::ông Bean sẽ điều khiển buổi lễ chiều
   +
   +
  =====Thí nghiệm, đo lường; đo=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[somebody's]] [[pulse]]
   +
  ::bắt mạch ai
   +
  ::[[the]] [[tailor]] [[took]] [[my]] [[measurements]] [[for]] [[a]] [[new]] [[suit]]
   +
  ::người thợ may đo người tôi để cắt một bộ com-lê mới
   +
   +
  =====Làm, thực hiện, thi hành=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[journey]]
   +
  ::làm một cuộc du lịch
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[bath]]
   +
  :: đi tắm
   +
   +
  =====Lợi dụng, nắm=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[the]] [[opportunity]]
   +
  ::lợi dụng cơ hội, nắm lấy cơ hội
   +
   +
  =====Bị, mắc, nhiễm=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[cold]]
   +
  ::bị cảm lạnh, bị nhiễm lạnh
   +
   +
  =====Coi như, cho là, xem như, hiểu là=====
   +
  ::[[do]] [[you]] [[take]] [[me]] [[for]] [[a]] [[fool]]?
   +
  ::anh cho tôi là một thằng ngốc sao?
   +
   +
  ===== Đòi hỏi, cần có, yêu cầu, phải=====
   +
  ::[[it]] [[would]] [[take]] [[a]] [[strong]] [[man]] [[to]] [[move]] [[it]]
   +
  ::phải có một người khoẻ mới chuyển nổi cái này di
   +
  ::[[it]] [[does]] [[not]] [[take]] [[more]] [[than]] [[two]] [[minutes]] [[to]] [[do]] [[it]]
   +
  ::làm cái dó không (đòi hỏi) mất quá hai phút
   +
   +
  =====Chịu, chấp nhận (một trách nhiệm..)=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[beating]]
   +
  ::chịu một trận đòn
   +
  ::[[to]] [[take]] [[all]] [[the]] [[responsibility]]
   +
  ::chịu hết trách nhiệm
   +
   +
  =====( (thường) không dùng trong các thời tiếp diễn) chịu được, chịu đựng được=====
   +
  ::[[he]] [[can]] [[take]] [[a]] [[joke]]
   +
  ::nó có thể chịu được sự đùa bỡn
   +
   +
  =====Phản ứng=====
   +
  ::[[she]] [[knows]] [[how]] [[to]] [[take]] [[him]]
   +
  ::cô ta biết nên phản ứng với anh ta như thế nào
   +
   +
  =====( (thường) không dùng trong các thời tiếp diễn) nhận (ai) làm khách hàng (bệnh nhân, người thuê..)=====
   +
  ::[[the]] [[school]] [[doesn't]] [[take]] [[girls]]
   +
  ::trường này không nhận con gái
   +
   +
  =====Thi=====
   +
  ::[[she]] [[takes]] [[her]] [[finals]] [[next]] [[summer]]
   +
  ::cô ấy thi tốt nghiệp vào mùa hè tới
   +
   +
  ===== Được cấp, nhận được (một văn bằng)=====
   +
  ::[[she]] [[took]] [[a]] [[first]] [[in]] [[English]] [[at]] [[Leeds]]
   +
  ::cô ta nhận được một văn bằng loại ưu về tiếng Anh ở Leeds
   +
   +
  ===== Được, đoạt; thu được, giành được=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[degree]] [[at]] [[the]] [[university]]
   +
  ::tốt nghiệp đại học
   +
   +
  =====(không dùng trong các thời tiếp diễn) để chở, chứa được=====
   +
  ::[[the]] [[bus]] [[takes]] [[60]] [[passengers]]
   +
  ::xe búyt này chứa được 60 hành khách
   +
  ::I [[don't]] [[think]] [[the]] [[shelf]] [[will]] [[take]] [[any]] [[more]] [[books]]
   +
  ::tôi cho rằng giá không chia thêm được sách nữa
   +
   +
  =====Mua thường xuyên, mua dài hạn (báo, tạp chí...)=====
   +
  ::[[the]] "[[Times]]" [[is]] [[the]] [[only]] [[paper]] [[he]] [[takes]]
   +
  ::tờ " Thời báo" là tờ báo độc nhất anh ấy mua dài hạn
   +
   +
  =====Quyến rũ, hấp dẫn, lôi cuốn=====
   +
  ::[[to]] [[be]] [[taken]] [[with]]
   +
  ::bị lôi cuốn, bị quyến rũ, say mê, say đắm
   +
   +
  =====Vượt qua, đi tới, nhảy vào; trốn tránh=====
   +
  ::[[to]] [[take]] [[an]] [[obstacle]]
   +
  ::vượt qua một điều trở ngại, vượt qua một vật chướng ngại
   +
  ::[[the]] [[thoroughbred]] [[takes]] [[the]] [[hedge]] [[with]] [[greatest]] [[ease]]
   +
  ::con ngựa nòi vượt qua hàng rào một cách hết sức dễ dàng
   +
  ::[[to]] [[take]] [[the]] [[water]]
   +
  ::nhảy xuống nướcc
   +
  ::[[the]] [[bandits]] [[had]] [[taken]] [[the]] [[forest]]
   +
  ::bọn cướp đã trốn vào rừng
   +
   +
  =====Rút ra, lấy ra=====
   +
  ::[[the]] [[machine]] [[takes]] [[its]] [[name]] [[from]] [[its]] [[inventor]]
   +
  ::chiếc máy lấy tên của người đã phát minh ra nó
   +
   +
  =====(không dùng trong các thời tiếp diễn) hiểu, giải thích (cái gì theo một cách riêng biệt)=====
   +
  ::[[she]] [[took]] [[what]] [[he]] [[said]] [[as]] [[a]] [[compliment]]
   +
  ::cô ta hiểu những điều anh ấy nói như là một lời khen
   +
  ::[[do]] [[you]] [[take]] [[my]] [[meaning]]?
   +
  ::anh có hiểu ý tôi không?
   +
   +
  =====(không dùng trong các thời tiếp diễn) hiểu được, hiểu (cái gì)=====
   +
  ::I [[don't]] [[think]] [[she]] [[took]] [[my]] [[meaning]]
   +
  ::tôi không nghĩ rằng bà ta hiểu ý tôi muốn nói
   +
   +
   +
  ===Nội động từ===
   +
   +
  =====Bật, bén (lửa); ngấm, có hiệu lực (thuốc)=====
   +
  ::[[the]] [[medicine]] [[did]] [[not]] [[take]]
   +
  ::thuốc không có hiệu lực
   +
   +
  =====Ăn ảnh=====
   +
  ::[[she]] [[does]] [[not]] [[take]] [[well]]
   +
  ::cô ta không ăn ảnh lắm
   +
   +
  =====Thành công, được ưa thích=====
   +
  ::[[his]] [[second]] [[play]] [[took]] [[even]] [[more]] [[than]] [[the]] [[first]]
   +
  ::vở kịch thứ hai của ông ta còn thành công hơn cả vở kịch thứ nhất
   +
   +
  =====( + from) rút ra, lấy ra (từ một nơi hoặc nguồn đặc biệt)=====
   +
  ::[[part]] [[of]] [[her]] [[article]] [[is]] [[taken]] [[from]] [[my]] [[book]] [[on]] [[the]] [[subject]]
   +
  ::một phần bài báo của bà ta là lấy từ cuốn sách của tôi viết về đề tài này
   +
  ===Cấu trúc từ===
   +
  =====[[to]] [[take]] [[after]]=====
   +
  ::giống
   +
  :::[[he]] [[takes]] [[after]] [[his]] [[uncle]]
   +
  :::nó giống ông chú nó
   +
   +
  =====[[to]] [[take]] [[along]]=====
   +
  ::mang theo, đem theo
   +
   +
  :::[[I'll]] [[take]] [[that]] [[book]] [[along]] [[with]] [[me]]
   +
   +
  :::Tôi sẽ mang theo cuốn sách này với tôi
   +
  =====[[to]] [[take]] [[aside]]=====
   +
  ::kéo ra một chữ, đưa ra một chủ đề nói riêng
   +
  =====[[to]] [[take]] [[away]]=====
   +
  ::mang đi, lấy đi, đem đi, cất di
   +
  =====[[to]] [[take]] [[back]]=====
   +
  ::lấy lại, mang về, đem về
   +
  :::[[to]] [[take]] [[back]] [[one's]] [[words]]
   +
  :::nói lại, rút lui ý kiến
   +
  =====[[to]] [[take]] [[down]]=====
   +
  ::tháo xuống, bỏ xuống, hạ xuống
   +
   +
  ::Tháo ra, dỡ ra
   +
   +
  ::Ghi chép
   +
   +
  ::Làm nhục, sỉ nhục
   +
   +
  ::Nuốt khó khăn
   +
  =====[[to]] [[take]] [[from]]=====
   +
  ::giảm bớt, làm yếu
   +
  =====[[to]] [[take]] [[in]]=====
   +
  ::mời vào, đưa vào, dẫn vào, đem vào (người dàn bà mình sẽ ngồi cạnh ở bàn tiệc)
   +
   +
  ::Tiếp đón; nhận cho ở trọ
   +
  :::[[to]] [[take]] [[in]] [[lodgers]]
   +
  :::nhận khách trọ
   +
   +
  ::Thu nhận, nhận nuôi
   +
  :::[[to]] [[take]] [[in]] [[an]] [[orphan]]
   +
  :::nhận nuôi một trẻ mồ côi
   +
   +
  ::Mua dài hạn (báo chí...)
   +
   +
  ::Nhận (công việc) về nhà làm
   +
  :::[[to]] [[take]] [[in]] [[sewing]]
   +
  :::nhận đồ khâu về nhà làm
   +
   +
  ::Thu nhỏ, làm hẹp lại
   +
  :::[[to]] [[take]] [[in]] [[a]] [[dress]]
   +
  :::khâu hẹp cái áo
   +
   +
  ::Gồm có, bao gồm
   +
   +
  ::Hiểu, nắm được, đánh giá đúng
   +
  :::[[to]] [[take]] [[in]] [[a]] [[situation]]
   +
  :::nắm được tình hình
   +
   +
  ::Vội tin, nhắm mắt mà tin
   +
  :::[[to]] [[take]] [[in]] [[a]] [[statement]]
   +
  :::nhắm mắt mà tin một bản tuyên bố
   +
   +
  ::Lừa phỉnh, lừa gạt, cho vào tròng, cho vào bẫy
   +
  =====[[to]] [[take]] [[into]]=====
   +
  ::đưa vào, dụ vào, đem vào
   +
  :::[[to]] [[take]] [[someone]] [[into]] [[one's]] [[confidence]]
   +
  :::thổ lộ chuyện riêng với ai
   +
  :::[[to]] [[take]] [[it]] [[into]] [[one's]] [[head]] ([[mind]])
   +
  :::có ý nghĩ, có ý định
   +
   +
   +
  =====[[to]] [[take]] [[off]]=====
   +
  ::bỏ (mũ), cởi (quần áo); giật ra, lấy di, cuốn di
   +
  :::[[to]] [[take]] [[off]] [[one's]] [[hat]] [[to]] [[somebody]]
   +
  :::thán phục ai
   +
   +
  ::Dọn đi, đưa đi, tiễn đưa (ai)
   +
  :::[[to]] [[take]] [[oneself]] [[off]]
   +
  :::ra di, bỏ di
   +
   +
  ::Nhổ đi, xoá bỏ, làm mất tích
   +
   +
  ::Nuốt chửng, nốc, húp sạch
   +
   +
  ::Bớt, giảm (giá...)
   +
   +
  ::Bắt chước; nhái, giễu
   +
   +
  ::(thể dục,thể thao) giậm nhảy
   +
   +
  ::(hàng không) cất cánh
   +
  ::khởi sắc,thành công tốt đẹp
   +
   +
  =====[[to]] [[take]] [[on]]=====
   +
  :: đảm nhiệm, nhận làm, gách vác
   +
  :::[[to]] [[take]] [[on]] [[extra]] [[work]]
   +
  :::nhận làm việc thêm (việc ngoài giờ)
   +
  :::[[to]] [[take]] [[on]] [[responsibilities]]
   +
  ::: đảm nhận trách nhiệm
   +
   +
  ::Nhận đánh cược, nhận lời thách đố
   +
  :::[[to]] [[take]] [[someone]] [[on]] [[at]] [[billiards]]
   +
  :::nhận đấu bi a với ai
   +
  :::[[to]] [[take]] [[on]] [[a]] [[bet]]
   +
  :::nhận đánh cược
   +
   +
  ::Nhận vào làm, thuê, mướn (người làm...)
   +
   +
  ::Dọn đi tiếp
   +
   +
  ::(thông tục) choáng váng, xúc động mạnh, bị kích thích; làm hoảng lên
   +
  =====[[to]] [[take]] [[out]]=====
   +
  :: đưa ra, dẫn ra ngoài
   +
   +
  ::Lấy ra, rút ra; xoá sạch, tẩy sạch, làm mất đi
   +
  :::[[to]] [[take]] [[out]] [[a]] [[stain]]
   +
  :::xoá sạch một vết bẩn
   +
  :::[[to]] [[take]] [[it]] [[out]] [[of]]
   +
  :::rút hết sức lực (của ai), làm (ai) mệt lử; trả thù (ai)
   +
   +
  ::Nhận được, được cấp, được phát (bằng, giấy phép, giấy đăng ký...)
   +
   +
  ::Nhận (cái gì...) để bù vào; nhận số lương tương đương để bù vào
   +
  :::[[as]] [[he]] [[could]] [[not]] [[get]] [[paid]] [[he]] [[took]] [[it]] [[out]] [[in]] [[goods]]
   +
  :::vì nó không lấy được tiền nên phải lấy hàng bù vào
   +
  =====[[to]] [[take]] [[over]]=====
   +
  ::chuyển, chở, đưa, dẫn qua (đường, sông...)
   +
   +
  ::Tiếp quản, kế tục, nối nghiệp, tiếp tục
   +
  :::[[we]] [[take]] [[over]] Hanoi [[in]] 1954
   +
  :::chúng ta tiếp quản Hà nội năm 1954
   +
  :::[[to]] [[take]] [[over]] [[the]] [[watch]]
   +
  :::thay (đổi) phiên gác
   +
  =====[[to]] [[take]] [[to]]=====
   +
  ::dùng đến, nhờ cậy đến, cần đến
   +
  :::[[the]] [[ship]] [[was]] [[sinking]] [[and]] [[they]] [[had]] [[to]] [[take]] [[to]] [[the]] [[boats]]
   +
  :::tàu bị chìm và họ phải dùng đến thuyền
   +
   +
  ::Chạy trốn, trốn tránh
   +
  :::[[to]] [[take]] [[to]] [[flight]]
   +
  :::bỏ chạy, rút chạy
   +
  :::[[to]] [[take]] [[to]] [[the]] [[mountain]]
   +
  :::trốn vào núi
   +
   +
  ::Bắt đầu ham thích, bắt đầu say mê, tập, nhiễm
   +
  :::[[to]] [[take]] [[to]] [[drinking]]
   +
  :::bắt đầu nghiện rượu
   +
  :::[[to]] [[take]] [[to]] [[bad]] [[habits]]
   +
  ::nhiễm những thói xấu
   +
  :::[[to]] [[take]] [[to]] [[chemistry]]
   +
  :::ham thích hoá học
   +
   +
  ::Có cảm tình, ưa, mến
   +
  ::[[the]] [[baby]] [[takes]] [[to]] [[her]] [[nurse]] [[at]] [[once]]
   +
  :: đứa bé mến ngay người vú
   +
  :::[[to]] [[take]] [[to]] [[the]] [[streets]]
   +
  ::xuống đường (biểu tình, tuần hành...)
   +
  =====[[to]] [[take]] [[up]]=====
   +
  ::nhặt, cầm lên, lượm lên; đưa lên, dẫn lên, mang lên
   +
   +
  ::Cho (hành khách) lên (ô tô, xe lửa)
   +
  :::[[the]] [[car]] [[stops]] [[to]] [[take]] [[up]] [[passengers]]
   +
  :::xe đỗ lại cho hành khách lên, xe đỗ lại lấy khách
   +
   +
  ::Tiếp tục (một công việc bỏ dở...)
   +
   +
  ::Chọn (một nghề); đảm nhiệm, gánh vác (một công việc)
   +
   +
  ::Thu hút, choán, chiếm (thời gian, tâm trí...)
   +
   +
  ::Hút, thấm
   +
  :::[[sponges]] [[take]] [[up]] [[water]]
   +
  :::bọt biển thấm (hút) nước
   +
  ::Bắt giữ, tóm
   +
  :::[[he]] [[was]] [[taken]] [[up]] [[by]] [[the]] [[police]]
   +
  :::nó bị công an bắt giữ
   +
  ::thông tục) la rầy, quát mắng, trách móc
   +
   +
  ::Ngắt lời (ai...)
   +
   +
  ::Đề cập đến, xét đến, bàn đến (một vấn đề)
   +
   +
  ::Hiểu
   +
  :::[[to]] [[take]] [[up]] [[someone's]] [[idea]]
   +
  :::hiểu ý ai
   +
   +
  ::Nhận, áp dụng
   +
  :::[[to]] [[take]] [[up]] [[a]] [[bet]]
   +
  :::nhận đánh cược
   +
  :::[[to]] [[take]] [[up]] [[a]] [[challenge]]
   +
  :::nhận lời thách
   +
  :::[[to]] [[take]] [[up]] [[a]] [[method]]
   +
  :::áp dụng một phương pháp
   +
   +
  ::Móc lên (một mũi đan tuột...)
   +
  :::[[to]] [[take]] [[up]] [[a]] [[dropped]] [[stitch]]
   +
  :::móc lên một mũi đan tuột
   +
   +
  ::Vặn chặt (chỗ jơ); căng (dây cáp)
   +
  =====[[to]] [[take]] [[up]] [[with]]=====
   +
  ::kết giao với, giao thiệp với, đi lại với, thân thiết với, chơi bời với
   +
  =====[[to]] [[take]] [[aim]]=====
   +
  (xem) [[aim]]
   +
  =====[[to]] [[take]] [[one's]] [[chance]]=====
   +
  (xem) [[chance]]
   +
   +
  =====[[to]] [[take]] [[earth]]=====
   +
  ::chui xuống lỗ (đen & bóng)
   +
  =====[[to]] [[take]] [[one's]] [[life]] [[in]] [[one's]] [[hand]]=====
   +
  ::liều mạng
   +
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *V-ing: [[taking]]
   +
  *Past: [[took]]
   +
  *PP: [[taken]]
   +
   +
  ==Chuyên ngành==
   +
   +
  === Hóa học & vật liệu===
   +
  =====mẻ (số lượng thu được tại mỏ hoặc mua được ở mỏ)=====
   +
  === Xây dựng===
   +
  =====đông cứng lại (xi măng)=====
   +
   +
  =====lấy kích thước=====
   +
  === Kỹ thuật chung ===
   +
  =====dẫn (dẫn tiến)=====
   +
   +
  =====đo đạc=====
   +
   +
  =====đưa=====
   +
   +
  =====lấy đi=====
   +
   +
  =====lấy=====
   +
  === Kinh tế ===
   +
  =====phần chia (lời)=====
   +
   +
  =====phần chia lời=====
   +
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
   +
  =====V.=====
   +
  =====Grip, seize, grasp, clasp, get, get or take hold of, grab,snatch, clutch, catch, capture, obtain, lay hold of, lay (one's)hands on, procure, acquire, gain (possession of), takepossession of, secure, win, carry off, abduct, Colloq nab: Thepolice took him into custody. He takes what he can get. When itcomes to ineptitude, Sue certainly takes the prize. 2 pick,select, choose, opt for, settle or decide or fasten on or upon:When you get to the fork, take the road to the left.=====
   +
   +
  =====Appropriate, arrogate, extract, carry off or away, steal,purloin, pilfer, filch, palm, rob, shoplift, pocket, remove,walk off or away with, run or make off or away with; embezzle,misappropriate, peculate; plagiarize, pirate; Colloq lift,swipe, snitch, Chiefly Brit pinch, nick, Slang knock off, hook,rip off, liberate, US boost, crook: They took what didn'tbelong to them.=====
   +
   +
  =====Reserve, book, engage; hire, rent, lease: Hetook a room in a small hotel, where he began to write detectivefiction. 5 acquire, get, adopt; assume, derive, obtain, draw,receive, inherit: He has taken his bad manners from you. Thefilm takes its title from the book. 6 accept, receive, bear,withstand, stand, endure, weather, tolerate, abide, brave, gothrough, undergo, suffer, submit to, swallow, Colloq put upwith, brook, stomach, Brit stick: She took the news aboutLeon's relapse quite well. I have taken quite enough from youalready. 7 assume, bear, undertake, adopt, arrogate;acknowledge, accept: Kevin took full responsibility for themistake.=====
   +
   +
  =====Believe, think, judge, deem, hold, feel; take for,assess (as), consider (as), regard (as), view (as), accept(for): I take people to be honest till proven otherwise. Shetook him for a fool when they first met. 9 carry, convey, bear,transport, bring, deliver, ferry; haul, cart: Will this traintake me to Aylesbury? They took the bicycle to Old Lyme in avan. 10 take up, study, be involved or occupied in or with,apply oneself to, learn; read, Colloq tackle: I cannot believethat Doreen is taking home economics. He took a course in carmaintenance. 11 prove or be effective or efficacious oroperative or functional, take effect, take hold, operate,function, work, perform, Colloq do the trick: If the transplantfails to take, the doctors will have to operate again. 12 exact,extract, get: She took revenge by denying him certainprivileges.=====
   +
   +
  =====Swallow, eat, consume, ingest, devour, gulpdown, gobble up or down, wolf, bolt; drink, imbibe, quaff;inhale: Rudolf takes pills of every conceivable colour. Thedoctor said I could take a wee nip now and then. Sonya steppedout to take a breath of fresh air. 14 subtract, deduct, remove,take away, take from, take off: Take three from five. Five,take away two, leaves three. It's cheaper when you've taken offthe discount. 15 end, terminate, annihilate, wipe out; kill:The assault on Leningrad took tens of thousands of lives. TheLord giveth and the Lord taketh away. 16 require, demand, need,necessitate, call for: Remember, it takes two to tango. It tookhim two years to complete the fresco. It takes six to sail hisyawl. 17 hold, contain, accommodate, accept, fit in: Thisstorage bin cannot take anything else, it's completely full.=====
   +
   +
  =====Convey, lead, conduct; escort, convoy, guide, accompany: Thisroad takes you directly to the yacht club. He asked to be takento the manager's office. 19 understand, gather, interpret,perceive, apprehend, deduce, conclude, infer, judge, deem,assume, suppose, imagine, see: I take it from your expressionthat you've had bad news.=====
   +
   +
  =====Charm, captivate, capture,attract, lure, allure: There was something about him that tookher fancy.=====
   +
   +
  =====Use, employ, make use of, establish, put in(to)place, adopt, put into effect, effect, apply; resort to, haverecourse to, turn to: The police have taken measures to ensurethat it doesn't happen again. 22 clear, get or go over or pastor round or through: Browning's Delight took the last jumpeasily. He must have taken that corner at 90! 23 experience,entertain, feel: She seemed to take an instant dislike to me.24 express, voice, raise, put forth: I hope you will not takeobjection or exception to what I am about to tell you. 25 causeor make or induce or drive or persuade (someone) to go or be:What takes you to M laga in August?=====
   +
   +
  =====Act, assume, play,perform: I'm taking the part of the wicked witch in the localpantomime.=====
   +
   +
  =====Bilk, cheat, swindle, defraud, Colloq con, Britfiddle: When he examined his wallet he realized he'd beentaken.=====
   +
   +
  =====Take aback. astound, astonish, surprise, startle,shock: She was really taken aback at the news.=====
   +
   +
  =====Take after.a resemble, look like, be the spitting image or the spit andimage of, favour, remind one of, Colloq be a chip off the oldblock: He takes after his grandfather. b Sometimes, take offafter. chase, follow, run after, pursue: When the man stole thenewspaper and ran, the shopkeeper took after him at a gallop. 30take back. retract, withdraw, recant, disavow, repudiate: Henow wants to take back what he said about you.=====
   +
   +
  =====Take down. anote, make a note or memo or memorandum of, write down, record,put or set down, put in writing, document, transcribe,chronicle: Please take down what I am about to tell you. bdebase, deflate, lower, diminish, belittle, depreciate,deprecate, humble, humiliate, shame, disparage, degrade,disgrace: She certainly took that pompous ass down a peg ortwo.=====
   +
   +
  =====Take in. a accommodate, receive, let in, quarter,board, lodge: When her children grew up and left home, shedecided to take in lodgers. b deceive, fool, trick, impose upon,overcharge, cheat, mulct, defraud, cozen, bilk, dupe, gull,hoodwink, swindle, Colloq bamboozle, con, pull the wool over(someone's) eyes, Slang Brit do: He was really taken in by thattime-share deal. c include, subsume, embrace, comprise, cover,encompass, contain: Our sales figures take in all of NorthAmerica, not just Canada.=====
   +
   +
  =====Take it. a withstand or tolerateor survive punishment or abuse, survive: The Marines areextremely tough and can take it. b See 20, above.=====
   +
   +
  =====Take off.a remove, doff, strip or peel off, discard, divest (oneself) of:Take off your hat in the house. b satirize, lampoon,caricature, mock, parody, travesty, burlesque, mimic, imitate,Colloq spoof, Brit send up: It is not always easy to take offmembers of the Cabinet. c depart, leave, go (away), decamp; flyoff, become airborne, lift off, blast off; Colloq skedaddle,make (oneself) scarce, Slang hit the road, scram, beat it,split: You'd better take off before they find you here. Theplane is due to take off at 18.35. 35 take on. a hire, engage,employ, enrol, enlist, retain: We are so busy that we havetaken on ten new people. b challenge, rival, face, contendagainst, oppose, match or pit (oneself) against, vie with,fight: Are you in any condition to take on the champion? cassume, accept, undertake, tackle: You might be taking on morethan you bargained for.=====
   +
   +
  =====Take out. entertain, escort, inviteout; court, woo: He took her out to dinner at a Chineserestaurant.=====
   +
   +
  =====Take over. assume or take or usurp or gaincontrol or possession or command of: A huge conglomerate istrying to take over our company.=====
   +
   +
  =====Take to. a like, findpleasant or pleasing, feel affection or liking or affinity for,find suitable: We took to each other the very first time wemet. He took to computers as a duck takes to water. b leave ordepart or take off for, run for, head for, flee to, make for:When the attack came, the villagers took to the hills.=====
   +
   +
  =====Takeup. a pick up, accept, agree to, acquiesce to, accede to: Shetook up his offer, and they've been married for forty years. bassume, resume, carry on, continue, go on with, follow on with,pick up: After a pause, he took up the thread of the story oncemore. c espouse, embrace, become interested or involved in,support, sponsor, advocate: She took up the cause of women'srights at her age? d occupy, cover, use (up), fill (up):Bernard's exercise equipment now takes up half the living-room.e deal with, treat, consider, bring up, raise: Next week ourpanellists will take up the question, 'Who benefits fromeducation?'
   +
   +
  =====N.=====
   +
   +
  =====Revenue, takings, yield, return, receipts, proceeds,gain, profit(s); gate, box office: How much was the take fromthe first day?=====
   +
   +
   +
   +
  ==Các từ liên quan==
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====noun=====
   +
  :[[booty ]]* , [[catch]] , [[catching]] , [[cut]] , [[gate]] , [[haul ]]* , [[holding]] , [[part]] , [[proceeds]] , [[receipts]] , [[return]] , [[returns]] , [[revenue]] , [[share]] , [[takings]] , [[yield]]
   +
  =====verb=====
   +
  :[[abduct]] , [[accept]] , [[acquire]] , [[arrest]] , [[attain]] , [[capture]] , [[carry off]] , [[carve out]] , [[catch]] , [[clasp]] , [[clutch]] , [[collar ]]* , [[collect]] , [[earn]] , [[ensnare]] , [[entrap]] , [[gain possession]] , [[gather up]] , [[get hold of]] , [[grab]] , [[grasp]] , [[grip]] , [[handle]] , [[haul in]] , [[have]] , [[hold]] , [[lay hold of]] , [[obtain]] , [[overtake]] , [[pick up]] , [[prehend]] , [[pull in]] , [[reach]] , [[reap]] , [[receive]] , [[secure]] , [[seize]] , [[snag]] , [[snatch]] , [[strike]] , [[take hold of]] , [[take in]] , [[win]] , [[abstract]] , [[accroach]] , [[annex]] , [[appropriate]] , [[arrogate]] , [[borrow]] , [[commandeer]] , [[confiscate]] , [[expropriate]] , [[filch ]]* , [[liberate]] , [[lift ]]* , [[misappropriate]] , [[nab ]]* , [[nail ]]* , [[nip ]]* , [[pinch ]]* , [[pluck]] , [[pocket ]]* , [[preempt]] , [[purloin]] , [[rip off ]]* , [[run off with]] , [[salvage]] , [[sequester]] , [[snare]] , [[snatch ]]* , [[snitch ]]* , [[swipe ]]* , [[book]] , [[charter]] , [[choose]] , [[cull]] , [[decide on]] , [[derive]] , [[draw]] , [[elect]] , [[engage]] , [[gain]] , [[get]] , [[hire]] , [[lease]] , [[mark]] , [[optate]] , [[opt for]] , [[pay for]] , [[pick]] , [[prefer]] , [[procure]] , [[purchase]] , [[rent]] , [[select]] , [[single out]] , [[abide]] , [[accommodate]] , [[bear]] , [[bear with]] , [[brave]] , [[brook]] , [[contain]] , [[give access]] , [[go]] , [[go through]] , [[grin and bear it]] , [[hack ]]* , [[hang in]] , [[hang on ]]* , [[hang tough ]]* , [[let in]] , [[live with]] , [[put up with]] , [[ride out ]]* , [[stand]] , [[stand for]] , [[stick it out]] , [[stomach]] , [[submit to]] , [[suffer]] , [[swallow]] , [[take it]] , [[take it lying down]] , [[take it on the chin]] , [[tolerate]] , [[undergo]] , [[weather]] , [[welcome]] , [[withstand]] , [[devour]] , [[down]] , [[drink]] , [[eat]] , [[feed]] , [[feed on]] , [[imbibe]] , [[ingest]] , [[inhale]] , [[meal]] , [[partake of]] , [[admit]] , [[assume]] , [[be aware of]] , [[behave]] , [[bring]] , [[deal with]] , [[delight in]] , [[do]] , [[effect]] , [[enjoy]] , [[enter upon]] , [[execute]] , [[exercise]] , [[exert]] , [[experience]] , [[function]] , [[include]] , [[like]] , [[luxuriate in]] , [[make]] , [[observe]] , [[operate]] , [[perform]] , [[play]] , [[practice]] , [[put in practice]] , [[react]] , [[relish]] , [[sense]] , [[serve]] , [[treat]] , [[undertake]] , [[utilize]] , [[work]] , [[apprehend]] , [[believe]] , [[compass]] , [[comprehend]] , [[consider]] , [[deem]] , [[expect]] , [[feel]] , [[follow]] , [[gather]] , [[imagine]] , [[interpret as]] , [[know]] , [[look upon]] , [[perceive]] , [[presume]] , [[reckon ]]* , [[regard]] , [[see]] , [[see as]] , [[suppose]] , [[suspect]] , [[think]] , [[think of as]] , [[beat]] , [[be efficacious]] , [[do the trick]] , [[have effect]] , [[prevail]] , [[succeed]] , [[triumph]] , [[attend]] , [[back]] , [[buck]] , [[cart]] , [[conduct]] , [[convey]] , [[convoy]] , [[drive]] , [[escort]] , [[ferry]] , [[fetch]] , [[go with]] , [[guide]] , [[gun]] , [[haul]] , [[heel]] , [[jag]] , [[journey]] , [[lead]] , [[lug]] , [[move]] , [[pack]] , [[piggyback]] , [[pilot]] , [[ride]] , [[schlepp ]]* , [[shoulder]] , [[steer]] , [[tote]] , [[tour]] , [[trek]] , [[truck]] , [[usher]] , [[allure]] , [[attract]] , [[become popular]] , [[bewitch]] , [[charm]] , [[delight]] , [[entertain]] , [[fascinate]] , [[magnetize]] , [[overwhelm]] , [[please]] , [[wile]] , [[win favor]] , [[ask]] , [[call for]] , [[crave]] , [[demand]] , [[necessitate]] , [[need]] , [[deduct]] , [[discount]] , [[draw back]] , [[eliminate]] , [[knock off]] , [[remove]] , [[take away]] , [[take off]] , [[take out]] , [[bamboozle ]]* , [[beat ]]* , [[bilk]] , [[con]] , [[cozen]] , [[defraud]] , [[do ]]* , [[dupe]] , [[fiddle]] , [[flimflam ]]* , [[gull]] , [[hoodwink]] , [[pull a fast one]] , [[swindle]] , [[take for a ride]] , [[trick]] , [[be seized]] , [[come down with ]]* , [[sicken with]] , [[take sick with]] , [[net]] , [[develop]] , [[sicken]] , [[hit on]] , [[surprise]]
   +
  ===Từ trái nghĩa===
   +
  =====noun=====
   +
  :[[debt]] , [[loss]]
   +
  =====verb=====
   +
  :[[give]] , [[receive]] , [[offer]] , [[refuse]] , [[reject]] , [[avoid]] , [[discontinue]] , [[dodge]] , [[stop]] , [[abstain]] , [[disallow]] , [[misconceive]] , [[misunderstand]] , [[fail]] , [[lose]] , [[hold]] , [[keep]] , [[maintain]] , [[disenchant]] , [[repulse]] , [[add]] , [[be honest]] , [[be immune]]
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]

  Hiện nay

  /teik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cầm, sự nắm, sự lấy
  Chầu, mẻ (số lượng săn được, câu được, bắt được)
  a great take of fish
  mẻ cá lớn
  Số tiền thu được, số tiền nhận được (trong buổi hoà nhạc, diễn kịch.. do bán vé mà có)
  (điện ảnh) chuỗi cảnh của phim quay liền một lần không ngừng máy quay lại

  Ngoại động từ .took; .taken

  Cầm, nắm, giữ, lấy
  he took her in his arms and kissed her
  anh ta ôm cô ấy trong tay và hôn cô ấy
  Lấy nhầm; lấy mất
  someone has taken my gloves
  ai dó đã lấy cái găng tay của tôi
  Chiếm được, bắt được
  to be taken in the act
  bị bắt quả tang
  to take a fortress
  chiếm một pháo dài
  (không dùng trong các thời tiếp diễn) trừ vào; trừ di, trích ra
  if you take five from twelve you're left with seven
  lấy 12 trừ đi 5, anh sẽ còn lại 7
  Mang, mang theo, đem, đem theo, đem đi; đem vội
  take this letter to the post
  hãy mang bức thư này ra bưu điện
  take your father this glass of water
  bưng lên cho bố con cốc nước này
  Đưa, dẫn, dắt
  I'll take the children for a walk
  Tôi sẽ dẫn bọn trẻ con đi dạo
  Đi bằng (phương tiện gì)
  to take a bus
  đi xe buýt
  Đi theo đường
  I usually take the M6 when I go to Scotland
  tôi thường đi đường M 6 khi đi tới Xcốtlen
  Vượt, qua, di quanh
  the horse took the first fence beautifully
  con ngựa vượt qua hàng rào thứ nhất rất đẹp
  (không dùng trong các thời tiếp diễn) ngồi xuống
  to take a chair
  ngồi xuống ghế
  (không dùng trong các thời tiếp diẽn) có, giữ (quan điểm, thái độ..)
  ( (thường) ở thế mạnh l?nh) hãy lấy làm thí dụ; coi như một tấm gương
  Thuê, mướn (nhà..)
  to take a house
  thuê một căn nhà
  Chọn; mua
  to take a gift
  chọn một món quà
  to take a ticket
  mua vé
  Ăn, uống, dùng
  to take breakfast
  ăn sáng, dùng điểm tâm
  Ghi, chép, ghi lời, chép lời
  to take notes
  ghi chép
  Chụp ảnh ( ai/cái gì)
  to take a photograph of somebody
  chụp ảnh ai
  Điều khiển
  Mr Bean'll take the evening service
  ông Bean sẽ điều khiển buổi lễ chiều
  Thí nghiệm, đo lường; đo
  to take somebody's pulse
  bắt mạch ai
  the tailor took my measurements for a new suit
  người thợ may đo người tôi để cắt một bộ com-lê mới
  Làm, thực hiện, thi hành
  to take a journey
  làm một cuộc du lịch
  to take a bath
  đi tắm
  Lợi dụng, nắm
  to take the opportunity
  lợi dụng cơ hội, nắm lấy cơ hội
  Bị, mắc, nhiễm
  to take cold
  bị cảm lạnh, bị nhiễm lạnh
  Coi như, cho là, xem như, hiểu là
  do you take me for a fool?
  anh cho tôi là một thằng ngốc sao?
  Đòi hỏi, cần có, yêu cầu, phải
  it would take a strong man to move it
  phải có một người khoẻ mới chuyển nổi cái này di
  it does not take more than two minutes to do it
  làm cái dó không (đòi hỏi) mất quá hai phút
  Chịu, chấp nhận (một trách nhiệm..)
  to take a beating
  chịu một trận đòn
  to take all the responsibility
  chịu hết trách nhiệm
  ( (thường) không dùng trong các thời tiếp diễn) chịu được, chịu đựng được
  he can take a joke
  nó có thể chịu được sự đùa bỡn
  Phản ứng
  she knows how to take him
  cô ta biết nên phản ứng với anh ta như thế nào
  ( (thường) không dùng trong các thời tiếp diễn) nhận (ai) làm khách hàng (bệnh nhân, người thuê..)
  the school doesn't take girls
  trường này không nhận con gái
  Thi
  she takes her finals next summer
  cô ấy thi tốt nghiệp vào mùa hè tới
  Được cấp, nhận được (một văn bằng)
  she took a first in English at Leeds
  cô ta nhận được một văn bằng loại ưu về tiếng Anh ở Leeds
  Được, đoạt; thu được, giành được
  to take a degree at the university
  tốt nghiệp đại học
  (không dùng trong các thời tiếp diễn) để chở, chứa được
  the bus takes 60 passengers
  xe búyt này chứa được 60 hành khách
  I don't think the shelf will take any more books
  tôi cho rằng giá không chia thêm được sách nữa
  Mua thường xuyên, mua dài hạn (báo, tạp chí...)
  the "Times" is the only paper he takes
  tờ " Thời báo" là tờ báo độc nhất anh ấy mua dài hạn
  Quyến rũ, hấp dẫn, lôi cuốn
  to be taken with
  bị lôi cuốn, bị quyến rũ, say mê, say đắm
  Vượt qua, đi tới, nhảy vào; trốn tránh
  to take an obstacle
  vượt qua một điều trở ngại, vượt qua một vật chướng ngại
  the thoroughbred takes the hedge with greatest ease
  con ngựa nòi vượt qua hàng rào một cách hết sức dễ dàng
  to take the water
  nhảy xuống nướcc
  the bandits had taken the forest
  bọn cướp đã trốn vào rừng
  Rút ra, lấy ra
  the machine takes its name from its inventor
  chiếc máy lấy tên của người đã phát minh ra nó
  (không dùng trong các thời tiếp diễn) hiểu, giải thích (cái gì theo một cách riêng biệt)
  she took what he said as a compliment
  cô ta hiểu những điều anh ấy nói như là một lời khen
  do you take my meaning?
  anh có hiểu ý tôi không?
  (không dùng trong các thời tiếp diễn) hiểu được, hiểu (cái gì)
  I don't think she took my meaning
  tôi không nghĩ rằng bà ta hiểu ý tôi muốn nói


  Nội động từ

  Bật, bén (lửa); ngấm, có hiệu lực (thuốc)
  the medicine did not take
  thuốc không có hiệu lực
  Ăn ảnh
  she does not take well
  cô ta không ăn ảnh lắm
  Thành công, được ưa thích
  his second play took even more than the first
  vở kịch thứ hai của ông ta còn thành công hơn cả vở kịch thứ nhất
  ( + from) rút ra, lấy ra (từ một nơi hoặc nguồn đặc biệt)
  part of her article is taken from my book on the subject
  một phần bài báo của bà ta là lấy từ cuốn sách của tôi viết về đề tài này

  Cấu trúc từ

  to take after
  giống
  he takes after his uncle
  nó giống ông chú nó
  to take along
  mang theo, đem theo
  I'll take that book along with me
  Tôi sẽ mang theo cuốn sách này với tôi
  to take aside
  kéo ra một chữ, đưa ra một chủ đề nói riêng
  to take away
  mang đi, lấy đi, đem đi, cất di
  to take back
  lấy lại, mang về, đem về
  to take back one's words
  nói lại, rút lui ý kiến
  to take down
  tháo xuống, bỏ xuống, hạ xuống
  Tháo ra, dỡ ra
  Ghi chép
  Làm nhục, sỉ nhục
  Nuốt khó khăn
  to take from
  giảm bớt, làm yếu
  to take in
  mời vào, đưa vào, dẫn vào, đem vào (người dàn bà mình sẽ ngồi cạnh ở bàn tiệc)
  Tiếp đón; nhận cho ở trọ
  to take in lodgers
  nhận khách trọ
  Thu nhận, nhận nuôi
  to take in an orphan
  nhận nuôi một trẻ mồ côi
  Mua dài hạn (báo chí...)
  Nhận (công việc) về nhà làm
  to take in sewing
  nhận đồ khâu về nhà làm
  Thu nhỏ, làm hẹp lại
  to take in a dress
  khâu hẹp cái áo
  Gồm có, bao gồm
  Hiểu, nắm được, đánh giá đúng
  to take in a situation
  nắm được tình hình
  Vội tin, nhắm mắt mà tin
  to take in a statement
  nhắm mắt mà tin một bản tuyên bố
  Lừa phỉnh, lừa gạt, cho vào tròng, cho vào bẫy
  to take into
  đưa vào, dụ vào, đem vào
  to take someone into one's confidence
  thổ lộ chuyện riêng với ai
  to take it into one's head (mind)
  có ý nghĩ, có ý định


  to take off
  bỏ (mũ), cởi (quần áo); giật ra, lấy di, cuốn di
  to take off one's hat to somebody
  thán phục ai
  Dọn đi, đưa đi, tiễn đưa (ai)
  to take oneself off
  ra di, bỏ di
  Nhổ đi, xoá bỏ, làm mất tích
  Nuốt chửng, nốc, húp sạch
  Bớt, giảm (giá...)
  Bắt chước; nhái, giễu
  (thể dục,thể thao) giậm nhảy
  (hàng không) cất cánh
  khởi sắc,thành công tốt đẹp
  to take on
  đảm nhiệm, nhận làm, gách vác
  to take on extra work
  nhận làm việc thêm (việc ngoài giờ)
  to take on responsibilities
  đảm nhận trách nhiệm
  Nhận đánh cược, nhận lời thách đố
  to take someone on at billiards
  nhận đấu bi a với ai
  to take on a bet
  nhận đánh cược
  Nhận vào làm, thuê, mướn (người làm...)
  Dọn đi tiếp
  (thông tục) choáng váng, xúc động mạnh, bị kích thích; làm hoảng lên
  to take out
  đưa ra, dẫn ra ngoài
  Lấy ra, rút ra; xoá sạch, tẩy sạch, làm mất đi
  to take out a stain
  xoá sạch một vết bẩn
  to take it out of
  rút hết sức lực (của ai), làm (ai) mệt lử; trả thù (ai)
  Nhận được, được cấp, được phát (bằng, giấy phép, giấy đăng ký...)
  Nhận (cái gì...) để bù vào; nhận số lương tương đương để bù vào
  as he could not get paid he took it out in goods
  vì nó không lấy được tiền nên phải lấy hàng bù vào
  to take over
  chuyển, chở, đưa, dẫn qua (đường, sông...)
  Tiếp quản, kế tục, nối nghiệp, tiếp tục
  we take over Hanoi in 1954
  chúng ta tiếp quản Hà nội năm 1954
  to take over the watch
  thay (đổi) phiên gác
  to take to
  dùng đến, nhờ cậy đến, cần đến
  the ship was sinking and they had to take to the boats
  tàu bị chìm và họ phải dùng đến thuyền
  Chạy trốn, trốn tránh
  to take to flight
  bỏ chạy, rút chạy
  to take to the mountain
  trốn vào núi
  Bắt đầu ham thích, bắt đầu say mê, tập, nhiễm
  to take to drinking
  bắt đầu nghiện rượu
  to take to bad habits
  nhiễm những thói xấu
  to take to chemistry
  ham thích hoá học
  Có cảm tình, ưa, mến
  the baby takes to her nurse at once
  đứa bé mến ngay người vú
  to take to the streets
  xuống đường (biểu tình, tuần hành...)
  to take up
  nhặt, cầm lên, lượm lên; đưa lên, dẫn lên, mang lên
  Cho (hành khách) lên (ô tô, xe lửa)
  the car stops to take up passengers
  xe đỗ lại cho hành khách lên, xe đỗ lại lấy khách
  Tiếp tục (một công việc bỏ dở...)
  Chọn (một nghề); đảm nhiệm, gánh vác (một công việc)
  Thu hút, choán, chiếm (thời gian, tâm trí...)
  Hút, thấm
  sponges take up water
  bọt biển thấm (hút) nước
  Bắt giữ, tóm
  he was taken up by the police
  nó bị công an bắt giữ
  thông tục) la rầy, quát mắng, trách móc
  Ngắt lời (ai...)
  Đề cập đến, xét đến, bàn đến (một vấn đề)
  Hiểu
  to take up someone's idea
  hiểu ý ai
  Nhận, áp dụng
  to take up a bet
  nhận đánh cược
  to take up a challenge
  nhận lời thách
  to take up a method
  áp dụng một phương pháp
  Móc lên (một mũi đan tuột...)
  to take up a dropped stitch
  móc lên một mũi đan tuột
  Vặn chặt (chỗ jơ); căng (dây cáp)
  to take up with
  kết giao với, giao thiệp với, đi lại với, thân thiết với, chơi bời với
  to take aim

  (xem) aim

  to take one's chance

  (xem) chance

  to take earth
  chui xuống lỗ (đen & bóng)
  to take one's life in one's hand
  liều mạng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mẻ (số lượng thu được tại mỏ hoặc mua được ở mỏ)

  Xây dựng

  đông cứng lại (xi măng)
  lấy kích thước

  Kỹ thuật chung

  dẫn (dẫn tiến)
  đo đạc
  đưa
  lấy đi
  lấy

  Kinh tế

  phần chia (lời)
  phần chia lời

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Grip, seize, grasp, clasp, get, get or take hold of, grab,snatch, clutch, catch, capture, obtain, lay hold of, lay (one's)hands on, procure, acquire, gain (possession of), takepossession of, secure, win, carry off, abduct, Colloq nab: Thepolice took him into custody. He takes what he can get. When itcomes to ineptitude, Sue certainly takes the prize. 2 pick,select, choose, opt for, settle or decide or fasten on or upon:When you get to the fork, take the road to the left.
  Appropriate, arrogate, extract, carry off or away, steal,purloin, pilfer, filch, palm, rob, shoplift, pocket, remove,walk off or away with, run or make off or away with; embezzle,misappropriate, peculate; plagiarize, pirate; Colloq lift,swipe, snitch, Chiefly Brit pinch, nick, Slang knock off, hook,rip off, liberate, US boost, crook: They took what didn'tbelong to them.
  Reserve, book, engage; hire, rent, lease: Hetook a room in a small hotel, where he began to write detectivefiction. 5 acquire, get, adopt; assume, derive, obtain, draw,receive, inherit: He has taken his bad manners from you. Thefilm takes its title from the book. 6 accept, receive, bear,withstand, stand, endure, weather, tolerate, abide, brave, gothrough, undergo, suffer, submit to, swallow, Colloq put upwith, brook, stomach, Brit stick: She took the news aboutLeon's relapse quite well. I have taken quite enough from youalready. 7 assume, bear, undertake, adopt, arrogate;acknowledge, accept: Kevin took full responsibility for themistake.
  Believe, think, judge, deem, hold, feel; take for,assess (as), consider (as), regard (as), view (as), accept(for): I take people to be honest till proven otherwise. Shetook him for a fool when they first met. 9 carry, convey, bear,transport, bring, deliver, ferry; haul, cart: Will this traintake me to Aylesbury? They took the bicycle to Old Lyme in avan. 10 take up, study, be involved or occupied in or with,apply oneself to, learn; read, Colloq tackle: I cannot believethat Doreen is taking home economics. He took a course in carmaintenance. 11 prove or be effective or efficacious oroperative or functional, take effect, take hold, operate,function, work, perform, Colloq do the trick: If the transplantfails to take, the doctors will have to operate again. 12 exact,extract, get: She took revenge by denying him certainprivileges.
  Swallow, eat, consume, ingest, devour, gulpdown, gobble up or down, wolf, bolt; drink, imbibe, quaff;inhale: Rudolf takes pills of every conceivable colour. Thedoctor said I could take a wee nip now and then. Sonya steppedout to take a breath of fresh air. 14 subtract, deduct, remove,take away, take from, take off: Take three from five. Five,take away two, leaves three. It's cheaper when you've taken offthe discount. 15 end, terminate, annihilate, wipe out; kill:The assault on Leningrad took tens of thousands of lives. TheLord giveth and the Lord taketh away. 16 require, demand, need,necessitate, call for: Remember, it takes two to tango. It tookhim two years to complete the fresco. It takes six to sail hisyawl. 17 hold, contain, accommodate, accept, fit in: Thisstorage bin cannot take anything else, it's completely full.
  Convey, lead, conduct; escort, convoy, guide, accompany: Thisroad takes you directly to the yacht club. He asked to be takento the manager's office. 19 understand, gather, interpret,perceive, apprehend, deduce, conclude, infer, judge, deem,assume, suppose, imagine, see: I take it from your expressionthat you've had bad news.
  Charm, captivate, capture,attract, lure, allure: There was something about him that tookher fancy.
  Use, employ, make use of, establish, put in(to)place, adopt, put into effect, effect, apply; resort to, haverecourse to, turn to: The police have taken measures to ensurethat it doesn't happen again. 22 clear, get or go over or pastor round or through: Browning's Delight took the last jumpeasily. He must have taken that corner at 90! 23 experience,entertain, feel: She seemed to take an instant dislike to me.24 express, voice, raise, put forth: I hope you will not takeobjection or exception to what I am about to tell you. 25 causeor make or induce or drive or persuade (someone) to go or be:What takes you to M laga in August?
  Act, assume, play,perform: I'm taking the part of the wicked witch in the localpantomime.
  Bilk, cheat, swindle, defraud, Colloq con, Britfiddle: When he examined his wallet he realized he'd beentaken.
  Take aback. astound, astonish, surprise, startle,shock: She was really taken aback at the news.
  Take after.a resemble, look like, be the spitting image or the spit andimage of, favour, remind one of, Colloq be a chip off the oldblock: He takes after his grandfather. b Sometimes, take offafter. chase, follow, run after, pursue: When the man stole thenewspaper and ran, the shopkeeper took after him at a gallop. 30take back. retract, withdraw, recant, disavow, repudiate: Henow wants to take back what he said about you.
  Take down. anote, make a note or memo or memorandum of, write down, record,put or set down, put in writing, document, transcribe,chronicle: Please take down what I am about to tell you. bdebase, deflate, lower, diminish, belittle, depreciate,deprecate, humble, humiliate, shame, disparage, degrade,disgrace: She certainly took that pompous ass down a peg ortwo.
  Take in. a accommodate, receive, let in, quarter,board, lodge: When her children grew up and left home, shedecided to take in lodgers. b deceive, fool, trick, impose upon,overcharge, cheat, mulct, defraud, cozen, bilk, dupe, gull,hoodwink, swindle, Colloq bamboozle, con, pull the wool over(someone's) eyes, Slang Brit do: He was really taken in by thattime-share deal. c include, subsume, embrace, comprise, cover,encompass, contain: Our sales figures take in all of NorthAmerica, not just Canada.
  Take it. a withstand or tolerateor survive punishment or abuse, survive: The Marines areextremely tough and can take it. b See 20, above.
  Take off.a remove, doff, strip or peel off, discard, divest (oneself) of:Take off your hat in the house. b satirize, lampoon,caricature, mock, parody, travesty, burlesque, mimic, imitate,Colloq spoof, Brit send up: It is not always easy to take offmembers of the Cabinet. c depart, leave, go (away), decamp; flyoff, become airborne, lift off, blast off; Colloq skedaddle,make (oneself) scarce, Slang hit the road, scram, beat it,split: You'd better take off before they find you here. Theplane is due to take off at 18.35. 35 take on. a hire, engage,employ, enrol, enlist, retain: We are so busy that we havetaken on ten new people. b challenge, rival, face, contendagainst, oppose, match or pit (oneself) against, vie with,fight: Are you in any condition to take on the champion? cassume, accept, undertake, tackle: You might be taking on morethan you bargained for.
  Take out. entertain, escort, inviteout; court, woo: He took her out to dinner at a Chineserestaurant.
  Take over. assume or take or usurp or gaincontrol or possession or command of: A huge conglomerate istrying to take over our company.
  Take to. a like, findpleasant or pleasing, feel affection or liking or affinity for,find suitable: We took to each other the very first time wemet. He took to computers as a duck takes to water. b leave ordepart or take off for, run for, head for, flee to, make for:When the attack came, the villagers took to the hills.

  =====Takeup. a pick up, accept, agree to, acquiesce to, accede to: Shetook up his offer, and they've been married for forty years. bassume, resume, carry on, continue, go on with, follow on with,pick up: After a pause, he took up the thread of the story oncemore. c espouse, embrace, become interested or involved in,support, sponsor, advocate: She took up the cause of women'srights at her age? d occupy, cover, use (up), fill (up):Bernard's exercise equipment now takes up half the living-room.e deal with, treat, consider, bring up, raise: Next week ourpanellists will take up the question, 'Who benefits fromeducation?'

  N.
  Revenue, takings, yield, return, receipts, proceeds,gain, profit(s); gate, box office: How much was the take fromthe first day?

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  abduct , accept , acquire , arrest , attain , capture , carry off , carve out , catch , clasp , clutch , collar * , collect , earn , ensnare , entrap , gain possession , gather up , get hold of , grab , grasp , grip , handle , haul in , have , hold , lay hold of , obtain , overtake , pick up , prehend , pull in , reach , reap , receive , secure , seize , snag , snatch , strike , take hold of , take in , win , abstract , accroach , annex , appropriate , arrogate , borrow , commandeer , confiscate , expropriate , filch * , liberate , lift * , misappropriate , nab * , nail * , nip * , pinch * , pluck , pocket * , preempt , purloin , rip off * , run off with , salvage , sequester , snare , snatch * , snitch * , swipe * , book , charter , choose , cull , decide on , derive , draw , elect , engage , gain , get , hire , lease , mark , optate , opt for , pay for , pick , prefer , procure , purchase , rent , select , single out , abide , accommodate , bear , bear with , brave , brook , contain , give access , go , go through , grin and bear it , hack * , hang in , hang on * , hang tough * , let in , live with , put up with , ride out * , stand , stand for , stick it out , stomach , submit to , suffer , swallow , take it , take it lying down , take it on the chin , tolerate , undergo , weather , welcome , withstand , devour , down , drink , eat , feed , feed on , imbibe , ingest , inhale , meal , partake of , admit , assume , be aware of , behave , bring , deal with , delight in , do , effect , enjoy , enter upon , execute , exercise , exert , experience , function , include , like , luxuriate in , make , observe , operate , perform , play , practice , put in practice , react , relish , sense , serve , treat , undertake , utilize , work , apprehend , believe , compass , comprehend , consider , deem , expect , feel , follow , gather , imagine , interpret as , know , look upon , perceive , presume , reckon * , regard , see , see as , suppose , suspect , think , think of as , beat , be efficacious , do the trick , have effect , prevail , succeed , triumph , attend , back , buck , cart , conduct , convey , convoy , drive , escort , ferry , fetch , go with , guide , gun , haul , heel , jag , journey , lead , lug , move , pack , piggyback , pilot , ride , schlepp * , shoulder , steer , tote , tour , trek , truck , usher , allure , attract , become popular , bewitch , charm , delight , entertain , fascinate , magnetize , overwhelm , please , wile , win favor , ask , call for , crave , demand , necessitate , need , deduct , discount , draw back , eliminate , knock off , remove , take away , take off , take out , bamboozle * , beat * , bilk , con , cozen , defraud , do * , dupe , fiddle , flimflam * , gull , hoodwink , pull a fast one , swindle , take for a ride , trick , be seized , come down with * , sicken with , take sick with , net , develop , sicken , hit on , surprise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X