• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====(động vật học) sán dây, sán xơ mít===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sán dây==...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'teipwз:m</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  13:56, ngày 30 tháng 6 năm 2008

  /'teipwз:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) sán dây, sán xơ mít

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sán dây

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bệnh giun sán

  Oxford

  N.

  Any flatworm of the class Cestoda, with a body likesegmented tape, living as a parasite in the intestines.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X