• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====tiếp theo khách hàng mục tiêu===== =====tiếp thị theo đối tượng tiêu dùng===== == Tham khảo chung =...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====tiếp theo khách hàng mục tiêu=====
  +
  =====tiếp theo khách hàng mục tiêu=====
  -
  =====tiếp thị theo đối tượng tiêu dùng=====
  +
  =====tiếp thị theo đối tượng tiêu dùng=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=target%20marketing target marketing] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=target%20marketing target marketing] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=target%20marketing target marketing] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:26, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tiếp theo khách hàng mục tiêu
  tiếp thị theo đối tượng tiêu dùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X