• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== Xem telecast == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự phát (chương trình) truyền hình===== == Tham khảo chung == ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">´teli¸ka:stiη</font>'''/=====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Xem [[telecast]]
  Xem [[telecast]]
  -
  == Toán & tin ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Toán & tin ===
  =====sự phát (chương trình) truyền hình=====
  =====sự phát (chương trình) truyền hình=====

  20:58, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /´teli¸ka:stiη/

  Thông dụng

  Xem telecast

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phát (chương trình) truyền hình

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X