• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:23, ngày 10 tháng 4 năm 2009) (Sửa) (undo)
  (sửa phiên âm)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">,terə'tɔ:riəl</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">,teri'tɔ:riəl</font>'''/=====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /,teri'tɔ:riəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) địa hạt, (thuộc) lãnh thổ một nước
  territorial tax
  thuế đất
  territorial right
  quyền lãnh thổ
  territorial integrity
  sự toàn vẹn lãnh thổ
  (thuộc) khu vực, (thuộc) vùng, (thuộc) miền
  ( Territorial) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) hạt (vùng chưa được hưởng những quyền lợi (như) một bang)
  (quân sự) (thuộc) quân địa phương

  Danh từ

  (quân sự) quân địa phương (như) territorial army

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khu đất
  nguồn lục địa
  lãnh thổ
  natural territorial complex
  phức hệ lãnh thổ tự nhiên
  territorial planning
  quy hoạch lãnh thổ
  territorial right
  quyền lãnh thổ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  regional , sectional

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X