• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thêm từ, thêm nghĩa)
  Hiện nay (17:25, ngày 14 tháng 3 năm 2009) (Sửa) (undo)
  (thêm từ, thêm nghĩa)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  -
  <!-- Financial Internal Rate of Return
  +
  <!--
  -
  ===== Tỷ suất hoàn vốn nội tại về tài chính =====
  +
  ===== Financial Internal Rate of Return: Tỷ suất hoàn vốn nội tại về tài chính =====

  Hiện nay


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X