• (Khác biệt giữa các bản)
  (sua)
  Hiện nay (03:46, ngày 19 tháng 2 năm 2009) (Sửa) (undo)
  (Thêm dữ liệu)
   
  Dòng 5: Dòng 5:
  ::Machine & Equipment
  ::Machine & Equipment
  ::Machenical & Electrical
  ::Machenical & Electrical
   +
  ::Monitoring and evaluation
   +
  ::Modernization and Expansion
   +
  ::Maintenance and Enhancement
   +
  ::Monitoring and enforcement

  Hiện nay

  Cơ điện công trình
  Machine & Equipment
  Machenical & Electrical
  Monitoring and evaluation
  Modernization and Expansion
  Maintenance and Enhancement
  Monitoring and enforcement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X