• (Khác biệt giữa các bản)
  (..)
  (he forgot)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  +
  I should forget him, =>có lẽ tôi nên quên anh đi
  -
  <!-- Tại Tra Từ -->
  +
  he loves me not, he =>anh yêu tôi không phải anh nói tôi khác biệt sao
  -
  +
  tells me different,
  -
  Test nè
  +
  his words so sweet =>thanh âm ấy quá ngọt ngào
   +
  I want to believe him &=>em muốn tin anh và quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi của em
   +
  be swept
   +
  off my feet, but => nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa
   +
  there will never be any of that,
   +
  ever again,
   +
  hes moved on=>anh đến với tôi
   +
  I'm no more than a friend, at best=>như thể tôi chỉ là một người bạn...
   +
  hes with her now, lúc này anh ở bên cô ấy
   +
  I'm all but forgotten. =>tôi như vô thức khi
   +
  He's kissing her =>anh hôn cô ấy
   +
  and my heart is rotting. (sự mục nát,sự phong hóa,sự thối rữa)=>và trái tim tôi vụn vỡ
   +
   
   +
  I should move on find someone new. =>có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác
   +
  but my heart aches for him =>nhưng trái tim tôi đã đau vì anh
   +
  I don't know what to do. =>tôi không biết phải làm gì đây
   +
  it shouldn't be like this but => tôi không nên như vậy nhưng
   +
  when i see him smile my heart leaps again =>khi tôi thấy anh mỉm cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa
   +
  Then he kisses her & => sau nụ hôn anh giành cho cô ấy
   +
  it breaks =>rã rời
   +
  it shatters => tan nát
   +
  They walk away => họ bước đi
   +
  leaving me in tatters at =>để lại tôi nỗi đâu khôn tả
   +
  seeing their hands entwine. =>nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau
   +
  That use to be me once =>trước đây em đã đau một lần
   +
  I want to shout but no one would hear,=> tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy
   +
  no one but me. =>không ai ngoài tôi
   +
  I love him he => tôi yêu anh ấy
   +
  loves me not
   +
  his words were so sweet => thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào
   +
  but he forgot. =>nhưng anh ấy đã quên rằng
   +
  he said he loved me. =>Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi

  15:07, ngày 9 tháng 4 năm 2013

  I should forget him, =>có lẽ tôi nên quên anh đi he loves me not, he =>anh yêu tôi không phải anh nói tôi khác biệt sao tells me different, his words so sweet =>thanh âm ấy quá ngọt ngào I want to believe him &=>em muốn tin anh và quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi của em be swept off my feet, but => nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa there will never be any of that, ever again, hes moved on=>anh đến với tôi I'm no more than a friend, at best=>như thể tôi chỉ là một người bạn... hes with her now, lúc này anh ở bên cô ấy I'm all but forgotten. =>tôi như vô thức khi He's kissing her =>anh hôn cô ấy and my heart is rotting. (sự mục nát,sự phong hóa,sự thối rữa)=>và trái tim tôi vụn vỡ

  I should move on find someone new. =>có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác but my heart aches for him =>nhưng trái tim tôi đã đau vì anh I don't know what to do. =>tôi không biết phải làm gì đây it shouldn't be like this but => tôi không nên như vậy nhưng when i see him smile my heart leaps again =>khi tôi thấy anh mỉm cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa Then he kisses her & => sau nụ hôn anh giành cho cô ấy it breaks =>rã rời it shatters => tan nát They walk away => họ bước đi leaving me in tatters at =>để lại tôi nỗi đâu khôn tả seeing their hands entwine. =>nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau That use to be me once =>trước đây em đã đau một lần I want to shout but no one would hear,=> tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy no one but me. =>không ai ngoài tôi I love him he => tôi yêu anh ấy loves me not his words were so sweet => thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào but he forgot. =>nhưng anh ấy đã quên rằng he said he loved me. =>Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X