• (Khác biệt giữa các bản)
  (he forgot)
  (he forgot)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  I should forget him, =>có lẽ tôi nên quên anh đi
  +
  I should forget him, =>có lẽ tôi nên quên anh đi;
  -
  he loves me not, he =>anh yêu tôi không phải anh nói tôi khác biệt sao
  +
  he loves me not, he =>anh yêu tôi không phải anh nói ;
  -
  tells me different,
  +
  tells me different, =>tôi khác biệt sao;
  -
  his words so sweet =>thanh âm ấy quá ngọt ngào
  +
  his words so sweet =>thanh âm ấy quá ngọt ngào;
  -
  I want to believe him &=>em muốn tin anh và quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi của em
  +
  I want to believe him &=>em muốn tin anh và;
  -
  be swept
  +
  be swept =>quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi(tâm tưởng) của em;
  off my feet, but => nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa
  off my feet, but => nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa
  there will never be any of that,
  there will never be any of that,
  -
  ever again,
  +
  ever again, ;
  -
  hes moved on=>anh đến với tôi
  +
  hes moved on=>anh đến với tôi ;
  -
  I'm no more than a friend, at best=>như thể tôi chỉ là một người bạn...
  +
  I'm no more than a friend, at best=>như thể tôi chỉ là một người bạn...;
  -
  hes with her now, lúc này anh ở bên cô ấy
  +
  hes with her now, lúc này anh ở bên cô ấy;
  -
  I'm all but forgotten. =>tôi như vô thức khi
  +
  I'm all but forgotten. =>tôi như vô thức khi;
  He's kissing her =>anh hôn cô ấy
  He's kissing her =>anh hôn cô ấy
  -
  and my heart is rotting. (sự mục nát,sự phong hóa,sự thối rữa)=>và trái tim tôi vụn vỡ
  +
  and my heart is rotting. =>và trái tim tôi vụn vỡ
  -
  I should move on find someone new. =>có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác
  +
  I should move on find someone new. =>có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác;
  -
  but my heart aches for him =>nhưng trái tim tôi đã đau vì anh
  +
  but my heart aches for him =>nhưng trái tim tôi đã đau vì anh;
  -
  I don't know what to do. =>tôi không biết phải làm gì đây
  +
  I don't know what to do. =>tôi không biết phải làm gì đây;
  -
  it shouldn't be like this but => tôi không nên như vậy nhưng
  +
  it shouldn't be like this but => tôi không nên như vậy nhưng;
  -
  when i see him smile my heart leaps again =>khi tôi thấy anh mỉm cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa
  +
  when i see him smile my heart leaps again =>khi tôi thấy anh mỉm; cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa ;
  -
  Then he kisses her & => sau nụ hôn anh giành cho cô ấy
  +
  Then he kisses her & => sau nụ hôn anh giành cho cô ấy;
  -
  it breaks =>rã rời
  +
  it breaks =>rã rời;
  -
  it shatters => tan nát
  +
  it shatters => tan nát;
  -
  They walk away => họ bước đi
  +
  They walk away => họ bước đi ;
  -
  leaving me in tatters at =>để lại tôi nỗi đâu khôn tả
  +
  leaving me in tatters at =>để lại tôi nỗi đâu khôn tả;
  -
  seeing their hands entwine. =>nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau
  +
  seeing their hands entwine. =>nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau;
  -
  That use to be me once =>trước đây em đã đau một lần
  +
  That use to be me once =>trước đây em đã đau một lần ;
  -
  I want to shout but no one would hear,=> tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy
  +
  I want to shout but no one would hear,=> tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy ;
  -
  no one but me. =>không ai ngoài tôi
  +
  no one but me. =>không ai ngoài tôi;
  -
  I love him he => tôi yêu anh ấy
  +
  I love him he => tôi yêu anh ấy;
  loves me not
  loves me not
  -
  his words were so sweet => thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào
  +
  his words were so sweet => thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào;
  -
  but he forgot. =>nhưng anh ấy đã quên rằng
  +
  but he forgot. =>nhưng anh ấy đã quên rằng;
  -
  he said he loved me. =>Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi
  +
  he said he loved me. =>Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi;

  16:25, ngày 9 tháng 4 năm 2013

  I should forget him, =>có lẽ tôi nên quên anh đi; he loves me not, he =>anh yêu tôi không phải anh nói ; tells me different, =>tôi khác biệt sao; his words so sweet =>thanh âm ấy quá ngọt ngào; I want to believe him &=>em muốn tin anh và; be swept =>quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi(tâm tưởng) của em; off my feet, but => nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa there will never be any of that, ever again, ; hes moved on=>anh đến với tôi ; I'm no more than a friend, at best=>như thể tôi chỉ là một người bạn...; hes with her now, lúc này anh ở bên cô ấy; I'm all but forgotten. =>tôi như vô thức khi; He's kissing her =>anh hôn cô ấy and my heart is rotting. =>và trái tim tôi vụn vỡ

  I should move on find someone new. =>có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác; but my heart aches for him =>nhưng trái tim tôi đã đau vì anh; I don't know what to do. =>tôi không biết phải làm gì đây; it shouldn't be like this but => tôi không nên như vậy nhưng; when i see him smile my heart leaps again =>khi tôi thấy anh mỉm; cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa ; Then he kisses her & => sau nụ hôn anh giành cho cô ấy; it breaks =>rã rời; it shatters => tan nát; They walk away => họ bước đi ; leaving me in tatters at =>để lại tôi nỗi đâu khôn tả; seeing their hands entwine. =>nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau; That use to be me once =>trước đây em đã đau một lần ; I want to shout but no one would hear,=> tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy ; no one but me. =>không ai ngoài tôi; I love him he => tôi yêu anh ấy; loves me not his words were so sweet => thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào; but he forgot. =>nhưng anh ấy đã quên rằng; he said he loved me. =>Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi;

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X