• (Khác biệt giữa các bản)
  (..)
  (he forgot)
  Dòng 18: Dòng 18:
  -
  ==Original Content==
  +
  I should forget him,
  -
   
  +
  he loves me not, he
  -
   
  +
  tells me different,
  -
  I should forget him, =>có lẽ tôi nên quên anh đi;
  +
  his words so sweet
  -
  he loves me not, he =>anh yêu tôi không phải anh nói ;
  +
  I want to believe him &
  -
  tells me different, =>tôi khác biệt sao;
  +
  be swept
  -
  his words so sweet =>thanh âm ấy quá ngọt ngào;
  +
  off my feet, but
  -
  I want to believe him &=>em muốn tin anh và;
  +
  -
  be swept =>quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi(tâm tưởng) của em;
  +
  -
  off my feet, but => nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa
  +
  there will never be any of that,
  there will never be any of that,
  -
  ever again, ;
  +
  ever again,
  -
  hes moved on=>anh đến với tôi ;
  +
  hes moved on
  -
  I'm no more than a friend, at best=>như thể tôi chỉ là một người bạn...;
  +
  I'm no more than a friend, at best
  -
  hes with her now, lúc này anh ở bên cô ấy;
  +
  hes with her now,
  -
  I'm all but forgotten. =>tôi như vô thức khi;
  +
  I'm all but forgotten.
  -
  He's kissing her =>anh hôn cô ấy
  +
  He's kissing her
  -
  and my heart is rotting. =>và trái tim tôi vụn vỡ
  +
  and my heart is rotting.
  -
  I should move on find someone new. =>có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác;
  +
  I should move on find someone new.
  -
  but my heart aches for him =>nhưng trái tim tôi đã đau vì anh;
  +
  but my heart aches for him
  -
  I don't know what to do. =>tôi không biết phải làm gì đây;
  +
  I don't know what to do.
  -
  it shouldn't be like this but => tôi không nên như vậy nhưng;
  +
  it shouldn't be like this but
  -
  when i see him smile my heart leaps again =>khi tôi thấy anh mỉm; cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa ;
  +
  when i see him smile my heart leaps again Then he kisses her &
  -
  Then he kisses her & => sau nụ hôn anh giành cho cô ấy;
  +
  it breaks
  -
  it breaks =>rã rời;
  +
  it shatters
  -
  it shatters => tan nát;
  +
  They walk away
  -
  They walk away => họ bước đi ;
  +
  leaving me in tatters at
  -
  leaving me in tatters at =>để lại tôi nỗi đâu khôn tả;
  +
  seeing their hands entwine.
  -
  seeing their hands entwine. =>nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau;
  +
  That use to be me once
  -
  That use to be me once =>trước đây em đã đau một lần ;
  +
  I want to shout but no one would hear,
  -
  I want to shout but no one would hear,=> tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy ;
  +
  no one but me.
  -
  no one but me. =>không ai ngoài tôi;
  +
  I love him he
  -
  I love him he => tôi yêu anh ấy;
  +
  loves me not
  loves me not
  -
  his words were so sweet => thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào;
  +
  his words were so sweet
  -
  but he forgot. =>nhưng anh ấy đã quên rằng;
  +
  but he forgot.
  -
  he said he loved me. =>Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi;
  +
  he said he loved me.
   +
   
   +
  Bài dịch
   +
   
   +
  có lẽ tôi nên quên anh đi
   +
  anh yêu tôi không phải anh nói tôi khác biệt sao
   +
  thanh âm ấy quá ngọt ngào
   +
  em muốn tin anh và quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi của em
   +
  nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa
   +
  anh đến với tôi
   +
  như thể tôi chỉ là một người bạn...
   +
  lúc này anh ở bên cô ấy
   +
  tôi như vô thức khi
   +
  anh hôn cô ấy
   +
  và trái tim tôi vụn vỡ
   +
   
   +
  có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác
   +
  nhưng trái tim tôi đã đau vì anh
   +
  tôi không biết phải làm gì đây
   +
  tôi không nên như vậy nhưngkhi tôi thấy anh mỉm cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa
   +
  sau nụ hôn anh giành cho cô ấy
   +
  rã rời,
   +
  tan nát
   +
  họ bước đi
   +
  để lại tôi nỗi đâu khôn tả
   +
  nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau
   +
  trước đây em đã đau một lần
   +
  tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy
   +
  không ai ngoài tôi
   +
  tôi yêu anh ấy
   +
  thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào
   +
  nhưng anh ấy đã quên rằng
   +
  Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi

  14:01, ngày 10 tháng 4 năm 2013

  NOTE

  Fix these first:

  1. Do not put your translation on the same line, put it on the next if you must. It clutters and makes it hard to read.

  2. Bỏ => đi

  3. I assume this is a poem. If that is the case, poets break lines prematurely for various reasons, one of which is rhythm. As such you have been misread and misunderstood some of the lines (I've just looked at the first few for now).

  Example: He loves me not, he tells me different Người không yêu tôi, những lại nói khác I want to believe him and be swept off my feet, but there .. Tôi muốn tin .. <swept off my feet là idiom, tra và hiểu nghĩa trước> .. và sẽ chẳng bao giờ thế nữa

  4. Learn/Know some formatting (Go go mediawiki.org help, topic: editing) and make it pretty. Think of it as an investment. You make it look pleasing and professional, then people feel good participating and helping


  I should forget him, he loves me not, he tells me different, his words so sweet I want to believe him & be swept off my feet, but there will never be any of that, ever again, hes moved on I'm no more than a friend, at best hes with her now, I'm all but forgotten. He's kissing her and my heart is rotting.

  I should move on find someone new. but my heart aches for him I don't know what to do. it shouldn't be like this but when i see him smile my heart leaps again Then he kisses her & it breaks it shatters They walk away leaving me in tatters at seeing their hands entwine. That use to be me once I want to shout but no one would hear, no one but me. I love him he loves me not his words were so sweet but he forgot. he said he loved me.

  Bài dịch

  có lẽ tôi nên quên anh đi anh yêu tôi không phải anh nói tôi khác biệt sao thanh âm ấy quá ngọt ngào em muốn tin anh và quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi của em nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa anh đến với tôi như thể tôi chỉ là một người bạn... lúc này anh ở bên cô ấy tôi như vô thức khi anh hôn cô ấy và trái tim tôi vụn vỡ

  có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác nhưng trái tim tôi đã đau vì anh tôi không biết phải làm gì đây

  tôi không nên như vậy nhưngkhi tôi thấy anh mỉm cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa 
  

  sau nụ hôn anh giành cho cô ấy rã rời, tan nát họ bước đi để lại tôi nỗi đâu khôn tả nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau trước đây em đã đau một lần

  tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy 
  

  không ai ngoài tôi tôi yêu anh ấy thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào nhưng anh ấy đã quên rằng Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X