• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
   +
  *'''22-11-2007''': Thông điệp về phần phiên âm : Mong muốn được sự đóng góp chung từ cộng đồng
   +
  ----
  *'''21-11-2007''': Thay thế giao diện phần '''Sửa''' bằng hình '''bút chì'''
  *'''21-11-2007''': Thay thế giao diện phần '''Sửa''' bằng hình '''bút chì'''

  07:44, ngày 22 tháng 11 năm 2007

  • 22-11-2007: Thông điệp về phần phiên âm : Mong muốn được sự đóng góp chung từ cộng đồng

  • 21-11-2007: Thay thế giao diện phần Sửa bằng hình bút chì

  • 20-11-2007: Tạm ngừng bộ từ điển Anh - Việt từ 15h15-15h45 để chạy dữ liệu
  • 20-11-2007: Thêm 200.000 từ và cụm từ bộ Từ điển Anh - Việt

  • 19-11-2007: Sửa đổi font chữ mục Hỏi-Đáp

  • 17-11-2007: Tính năng suggestion: gợi ý chính xác từ và từ trong cụm từ.
  • 17-11-2007: Thêm tính năng phát âm cho từ.
  • 17-11-2007: Tra từ trong cụm từ
  • 17-11-2007: Người dùng có thể lựa chọn 4 giao diện theo sở thích
  • 17-11-2007: BaamBoo-Tra Từ đã tạo thêm cổng cộng đồng
  • 17-11-2007: Bổ sung nguồn khác cho từ điển chuyên ngành
  • 17-11-2007: Thêm mã để người dùng xêp loại từ vào hệ thống từ điển/ Glossary
  • 17-11-2007: Bổ sung hình thái từ liên quan ngay trong cấu trúc giải nghĩa từ
  • 17-11-2007: Mục Q&A đã được chia trang
  • 17-11-2007: Thay đổi cấu trúc từ điển: Giao diện và chia cấp từ điển thay đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X