• Revision as of 04:46, ngày 15 tháng 10 năm 2013 by Admin (Thảo luận | đóng góp)

  Thông dụng

  Mạo từ

  Cái, con, người...
  the house
  cái nhà
  the cat
  con mèo
  Ấy, này (người, cái, con...)
  I dislike the man
  tôi không thích người này
  Duy nhất (người, vật...)
  he is the shoemaker here
  ông ta là người thợ giày duy nhất ở đây

  Phó từ

  (trước một từ so sánh) càng
  the sooner you start the sooner you will get there
  ra đi càng sơm, anh càng đến đấy sớm
  so much the better
  càng tốt
  the sooner the better
  càng sớm càng tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X