• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm nghĩa mới)
  (Thêm thành ngữ)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ::[[to]] [[cry]] [[out]] [[thieves]]
  ::[[to]] [[cry]] [[out]] [[thieves]]
  ::kêu trộm, hô hoán kẻ trộm
  ::kêu trộm, hô hoán kẻ trộm
  -
  ::[[set]] [[a]] [[thief]] [[to]] [[catch]] [[a]] [[thief]]
  +
  ::[[set]] [[a]] [[thief]] [[,]] [[always]] [[a]] [[thief]]
   +
  :: Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt.
  ::(tục ngữ) dùng trộm cướp bắt trộm cướp, lấy độc trị độc
  ::(tục ngữ) dùng trộm cướp bắt trộm cướp, lấy độc trị độc
  ::[[like]] [[a]] [[thief]] [[in]] [[the]] [[night]]
  ::[[like]] [[a]] [[thief]] [[in]] [[the]] [[night]]
  Dòng 13: Dòng 14:
  ::[[a]] [[fair]] [[booty]] [[makes]] [[many]] [[thieves]]
  ::[[a]] [[fair]] [[booty]] [[makes]] [[many]] [[thieves]]
  ::mỡ treo miệng mèo
  ::mỡ treo miệng mèo
   +
  ::[[Once]] [[a]] [[thief]] [[to]] [[catch]] [[a]] [[thief]]
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  03:22, ngày 12 tháng 10 năm 2011

  /θi:f/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .thieves

  Kẻ trộm, kẻ cắp
  to cry out thieves
  kêu trộm, hô hoán kẻ trộm
  set a thief , always a thief
  Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt.
  (tục ngữ) dùng trộm cướp bắt trộm cướp, lấy độc trị độc
  like a thief in the night
  lén lút, không để ai nhìn thấy
  a fair booty makes many thieves
  mỡ treo miệng mèo
  Once a thief to catch a thief

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bơm hút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X