• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {| class="prettytable" |- bgcolor="#ffffcc" style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0);" | style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0); background: red none repeat scroll 0%; -moz-background-clip...)
  Dòng 2: Dòng 2:
  |- bgcolor="#ffffcc" style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0);"
  |- bgcolor="#ffffcc" style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0);"
  | style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0); background: red none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" |
  | style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0); background: red none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" |
  -
  | style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0);" | [[Hình:Logo-slang.jpg|Hình:Tiêubản.jpg]]
  +
  | style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0);" |<b><font color=red> SLANG </font></b>
  | style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0);" | Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt
  | style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0);" | Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt
  |}
  |}

  08:56, ngày 13 tháng 5 năm 2008

  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X