• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  (sửa lỗi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  ===== the Tibetan : Tây tạng=====
  +
  ===== Tây tạng=====
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  - 
  =====Thuộc Tây-Tạng=====
  =====Thuộc Tây-Tạng=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Oxford===
  === Oxford===
  Dòng 28: Dòng 26:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=tibetan tibetan] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=tibetan tibetan] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=tibetan tibetan] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=tibetan tibetan] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  03:45, ngày 13 tháng 4 năm 2009

  /ti´betən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tây tạng

  Tính từ

  Thuộc Tây-Tạng

  Chuyên ngành

  Oxford

  N. & adj.
  N.
  A a native of Tibet in SW China. b a personof Tibetan descent.
  The language of Tibet.
  Adj. of orrelating to Tibet or its language.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X