• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====cửa bán vé=====
  =====cửa bán vé=====
  -
  ===== Tham khảo =====
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=ticket%20office ticket office] : Corporateinformation
   
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====phòng bán vé=====
  +
  =====phòng bán vé=====
  ::[[city]] [[ticket]] [[office]]
  ::[[city]] [[ticket]] [[office]]
  ::văn phòng bán vé trong thành phố
  ::văn phòng bán vé trong thành phố
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]]
  +
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]]
   +
   
   +
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]]

  10:02, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  Kỹ thuật chung

  cửa bán vé

  Kinh tế

  phòng bán vé
  city ticket office
  văn phòng bán vé trong thành phố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X