• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'tai:in</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'tai:in</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 15: Dòng 8:
  =====Sự phù hợp, sự khít khao=====
  =====Sự phù hợp, sự khít khao=====
  -
  == Kinh tế ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Kinh tế ===
  =====quan hệ=====
  =====quan hệ=====
  -
  =====sự liên quan=====
  +
  =====sự liên quan=====
  -
   
  +
  ===== Tham khảo =====
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=tie-in tie-in] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=tie-in tie-in] : Corporateinformation
  -
   
  +
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  -
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  +
  =====N.=====
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  =====Tie-up, relationship, relation, association, connection,link, linkage: They say that there is a tie-in between smokingand lung cancer.=====
  =====Tie-up, relationship, relation, association, connection,link, linkage: They say that there is a tie-in between smokingand lung cancer.=====
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]

  21:34, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /'tai:in/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nối tiếp, sự liên tiếp, mối quan hệ
  Sự phù hợp, sự khít khao

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quan hệ
  sự liên quan
  Tham khảo
  • tie-in : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Tie-up, relationship, relation, association, connection,link, linkage: They say that there is a tie-in between smokingand lung cancer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X