• (Khác biệt giữa các bản)

  127.0.0.1 (Thảo luận)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự nối tiếp, sự liên tiếp, mối quan hệ===== =====Sự phù hợp, sự khít khao===== == Từ điển Kinh tế == ==...)
  So với sau →

  20:30, ngày 16 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nối tiếp, sự liên tiếp, mối quan hệ
  Sự phù hợp, sự khít khao

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  quan hệ
  sự liên quan

  Nguồn khác

  • tie-in : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Tie-up, relationship, relation, association, connection,link, linkage: They say that there is a tie-in between smokingand lung cancer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X