• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  ===Cơ - Điện tử===
  ===Cơ - Điện tử===
  =====Titan (Ti)=====
  =====Titan (Ti)=====
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====Chem. a grey metallic element occurring naturally in manyclays etc., and used to make strong light alloys that areresistant to corrosion. °Symb.: Ti.=====
   
  - 
  -
  =====Titanium dioxide (oroxide) a white oxide occurring naturally and used as a whitepigment. [Gk (as TITAN) + -IUM, after uranium]=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=titanium titanium] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Cơ - Điện tử]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=titanium titanium] : Chlorine Online
  +
  -
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=titanium&x=0&y=0 titanium] : semiconductorglossary[[Category:Cơ - Điện tử]]
  +

  07:18, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /tai´teiniəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Titan (Ti)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X