• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (10:23, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">tai´teiniəm</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">tai´teiniəm</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====(hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)=====
  =====(hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  - 
  ===Cơ - Điện tử===
  ===Cơ - Điện tử===
  =====Titan (Ti)=====
  =====Titan (Ti)=====
  -
   
  +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
  -
  [[Category:Cơ - Điện tử]]
  +

  Hiện nay

  /tai´teiniəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Titan (Ti)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X