• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====(hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)===== ==Từ điển Oxford== ===N.=== =====Chem. a grey metallic element occurring natura...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">tai´teiniəm</font>'''/=====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 12: Dòng 6:
  =====(hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)=====
  =====(hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)=====
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===N.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====N.=====
  =====Chem. a grey metallic element occurring naturally in manyclays etc., and used to make strong light alloys that areresistant to corrosion. °Symb.: Ti.=====
  =====Chem. a grey metallic element occurring naturally in manyclays etc., and used to make strong light alloys that areresistant to corrosion. °Symb.: Ti.=====

  17:31, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /tai´teiniəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  Chem. a grey metallic element occurring naturally in manyclays etc., and used to make strong light alloys that areresistant to corrosion. °Symb.: Ti.
  Titanium dioxide (oroxide) a white oxide occurring naturally and used as a whitepigment. [Gk (as TITAN) + -IUM, after uranium]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X