• Revision as of 17:31, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /tai´teiniəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  Chem. a grey metallic element occurring naturally in manyclays etc., and used to make strong light alloys that areresistant to corrosion. °Symb.: Ti.
  Titanium dioxide (oroxide) a white oxide occurring naturally and used as a whitepigment. [Gk (as TITAN) + -IUM, after uranium]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X