• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 13: Dòng 13:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====Delicacy, (dainty) morsel, treat, choice item, bonne bouche,US tidbit, Colloq goody: Sally likes to steal little titbitsoff my plate. I heard a juicy titbit of gossip this morning.=====
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====(US tidbit) 1 a dainty morsel.=====
   
  - 
  -
  =====A piquant item of newsetc. [perh. f. dial. tid tender + BIT(1)]=====
   

  07:20, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /´tit¸bit/

  Thông dụng

  Cách viết khác tidbit

  Danh từ

  Miếng ngon, món ngon
  ( + of something) một mẩu tin (một lời đồn đại..) nhỏ nhưng lý thú
  titbits of scandal
  những mẩu tin nhỏ lý thú về vụ bê bối

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X