• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 86: Dòng 86:
  ::giải pháp cho một vấn đề
  ::giải pháp cho một vấn đề
  =====She's devoted to her family=====
  =====She's devoted to her family=====
  -
  =====Cô ấy hết lòng vì gia đình mình=====
  +
  =====Cô ấy hết lòng vì gia đình của cô ấy=====
   +
   
  =====Ở=====
  =====Ở=====
  =====Vietnam's Ambassador to the Mongolian People's Republic=====
  =====Vietnam's Ambassador to the Mongolian People's Republic=====

  10:32, ngày 28 tháng 3 năm 2010

  Thông dụng

  Giới từ

  Theo hướng, hướng tới, đến, tới (như) unto
  from earth to heaven
  từ đất đến trời
  the road to Hanoi
  con đường đến Hà nội
  to the north
  theo hướng bắc
  ( + the something) toạ lạc ở hướng cụ thể (của cái gì)
  the shed is to side of the house
  túp lều đó ở bên cạnh ngôi nhà
  Tiến tới (một điều kiện, tình trạng, chất lượng..); đạt tới tình trạng của (cái gì)
  a move to the left
  chuyển sang phía tả
  wait until the traffic lights change from red to green
  hãy đợi cho đến khi đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh
  Gây ra
  to my shame, I forgot his birthday
  tôi thật xấu hổ, tôi đã quên ngày sinh nhật của anh ấy
  Đến tận, đến tới; cho đến
  to fight to the end
  chiến đấu đến cùng
  you must drink it to the last drop
  anh phải uống cho đến giọt cuối cùng
  to count up to twenty
  đếm cho đến hai mươi
  Với, đối với, về phần, cho
  as to your friend
  còn về phần bạn anh
  to explain something to somebody
  giải thích điều gì cho ai
  it may be useful to your friend
  điều đó có thể có ích cho bạn anh
  I'm not used to that
  Tôi không quen với cái đó
  to be kind to somebody
  tử tế với ai
  Theo ý kiến của; theo như
  to my mind
  theo ý tôi
  Thoả mãn
  not really to my liking
  không thực sự thoả mãn ý thích của tôi
  Trước (về thời gian)
  a quarter to six
  sáu giờ kém mười lăm
  Gần tới mức chạm, đối diện, đối chọi
  face to face
  mặt đối mặt
  two to one
  hai chọi một
  shoulder to shoulder
  vai chen (kề) vai
  Có ý định trao
  to come to our aid
  đến cứu viện chúng tôi
  Của, cho, thuộc về
  secretary to the manager
  thư ký của giám đốc
  the key to the door
  chìa khoá cho cửa ra vào
  (chỉ sự so sánh hoặc tỷ lệ)
  I prefer walking to climbing
  tôi thích đi bộ hơn leo núi
  Tạo nên; lên đến tới
  there are 100 pence to the pound
  có 100 penni trong một pao
  (chỉ tỷ lệ)
  do 30 miles to the gallon
  đi 30 dặm hết một galông
  to get 10 francs to the pound
  một pao đổi được 10 frăng
  (chỉ khoảng, tầm có thể)
  20 to 30 years of age
  khoảng từ 20 đến 30 tuổi
  3 to 4 centimetres long
  dài từ 3 đến 4 cm
  Để tỏ lòng tôn kính ( ai/cái gì)
  a toast to the cook
  nâng cốc chúc người nấu bếp
  to drink to somebody's health
  uống chúc sức khoẻ ai
  Liên quan đến
  a solution to a problem
  giải pháp cho một vấn đề
  She's devoted to her family
  Cô ấy hết lòng vì gia đình của cô ấy
  Vietnam's Ambassador to the Mongolian People's Republic
  Đại sứ Việt nam ở nước cộng hoà nhân dân Mông cổ
  Để, được
  he came to help me
  anh ta đến để giúp đỡ tôi
  we hope to see you soon
  tôi hy vọng được sớm gặp anh

  Giới từ

  (đứng trước một động từ chưa chia, không có nghĩa)
  to go
  đi
  to see
  thấy

  Phó từ

  Đóng, trong vị trí đóng lại, chuyển vào vị trí đóng lại
  push the door to
  hãy đẩy cửa đóng vào
  to and fro
  đi lùi và tiến
  walking to and fro
  đi đi lại lại

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ghi nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X