• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  -
  ======Tin ở ai=====
  +
  =====Tin ở ai=====
  ::[[You]] [[can]] [[count]] [[on]] [[me]]
  ::[[You]] [[can]] [[count]] [[on]] [[me]]
  ::Bạn có thể tin ở tôi.
  ::Bạn có thể tin ở tôi.

  05:10, ngày 3 tháng 8 năm 2010

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  Tin ở ai
  You can count on me
  Bạn có thể tin ở tôi.
  to count upon

  Xem thêm count

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X