• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:19, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  Dòng 8: Dòng 4:
  ::nuốt nhục
  ::nuốt nhục
  Xem thêm [[dirt]]
  Xem thêm [[dirt]]
  -
  [[Category:Thông dụng]]
  +
   
  -
  [[Thể_loại:idioms]]
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to eat dirt
  nuốt nhục

  Xem thêm dirt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X