• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (09:32, ngày 24 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Động từ===
  ===Động từ===
  =====thay thế ai/cái gì=====
  =====thay thế ai/cái gì=====
  -
  ::[[The]] [[writer]] [[picked]] [[out]] [[certain]] [[things]] [[about]] [[the]] [[event]] [[that]] [[he]] [[thought]] [[were]] [[important]]. [[His]] [[boss]] [[picked]] [[him]] [[out]] [[for]] [[an]] [[assignment]] [[in]] [[Japan]].
  +
  ::[[The]] [[writer]] [[pick]]ed [[out]] [[certain]] [[things]] [[about]] [[the]] [[event]] [[that]] [[he]] [[thought]] [[were]] [[important]]. [[His]] [[boss]] [[pick]]ed [[him]] [[out]] [[for]] [[an]] [[assignment]] [[in]] [[Japan]].

  Hiện nay

  Thông dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X