• (Khác biệt giữa các bản)
  (edit)
  Hiện nay (20:19, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ===Idioms===
  ===Idioms===
  =====[[To]] [[see]] [[sth]] [[again]] =====
  =====[[To]] [[see]] [[sth]] [[again]] =====
  - 
  ::Xem lại vật gì
  ::Xem lại vật gì
  [[Thể_loại:Idioms]]
  [[Thể_loại:Idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To see sth again
  Xem lại vật gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X