• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To see sth done ===== ::Giám sát sự thi hành cái gì)
  Hiện nay (20:19, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[see]] [[sth]] [[done]] =====
  =====[[To]] [[see]] [[sth]] [[done]] =====
  ::Giám sát sự thi hành cái gì
  ::Giám sát sự thi hành cái gì
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To see sth done
  Giám sát sự thi hành cái gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X