• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To see the colour of sb's money ===== ::Tìm hiểu khả năng tài chính của ai(có đủ sức trả tiền không))
  Hiện nay (20:19, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[see]] [[the]] [[colour]] [[of]] [[sb]]'s [[money]] =====
  =====[[To]] [[see]] [[the]] [[colour]] [[of]] [[sb]]'s [[money]] =====
  ::Tìm hiểu khả năng tài chính của ai(có đủ sức trả tiền không)
  ::Tìm hiểu khả năng tài chính của ai(có đủ sức trả tiền không)
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To see the colour of sb's money
  Tìm hiểu khả năng tài chính của ai(có đủ sức trả tiền không)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X