• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To see the miss of sb in the room ===== ::Thấy thiếu ai trong phòng)
  Hiện nay (20:19, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[see]] [[the]] [[miss]] [[of]] [[sb]] [[in]] [[the]] [[room]] =====
  =====[[To]] [[see]] [[the]] [[miss]] [[of]] [[sb]] [[in]] [[the]] [[room]] =====
  ::Thấy thiếu ai trong phòng
  ::Thấy thiếu ai trong phòng
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To see the miss of sb in the room
  Thấy thiếu ai trong phòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X